MVO-ambities en -plannen doorstaan recessie goed

MVO-ambities en -plannen doorstaan recessie goed van Mvo Nederland

Door: Mvo Nederland  13-01-2009
Trefwoorden: Bouw, Kleding, HoutPersbericht

Utrecht, 12 januari 2009

Onder embargo tot 16:00 uur

MVO-ambities en -plannen doorstaan recessie goed

De economische crisis vergroot de kansen en ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dat constateert Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, op basis van een rondgang langs diverse brancheorganisaties en tal van MVO-koplopers.

MVO Nederland signaleert in veel sectoren ambitieuze MVO-plannen die ondanks de recessie met kracht worden doorgezet. Voorbeelden hiervan zijn de bouw, de tuinbouw, de installatiesector, de energiesector en de markt van duurzaam sparen en beleggen.
Ook in de metaal-, hout- en kledingsector en bij ICT-bedrijven, tuincentra, verhuisbedrijven, schoonmaakbedrijven en in de reisbranche staat MVO in de komende periode hoog op de agenda. De brancheorganisaties in deze sectoren hebben daarom duurzaamheid in 2009 tot één van hun belangrijkste beleidsprioriteiten gekozen.
Opvallend is dat ook veel ZZP’ers bewust kiezen voor eigen vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze bevindingen werden door Willem Lageweg gepresenteerd tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland.

Een belangrijke aanjager van de verdere doorbraak van MVO is het inkoopbeleid van veel multinationals en de overheid. Deze grote marktpartijen stellen aan hun leveranciers steeds nadrukkelijker duurzaamheidseisen. Dat geldt ook voor de voorwaarden die banken stellen aan hun kredietnemers.

Die trend wordt ongeacht de recessie nadrukkelijk doorgezet.

Kosten besparen
MVO biedt ondernemers veel kansen om kosten te besparen, bijvoorbeeld door energiebesparing en andere vormen van CO2-reductie. Ook schept MVO allerlei mogelijkheden voor innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, in de keten of tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lageweg constateerde dat vooral de combinatie planet en profit op een groeiende belangstelling mag rekenen.
Voor people-onderwerpen als arbeidsparticipatie, diversiteit en de werk-privébalans is de aandacht minder groot. Hij riep het bedrijfsleven op hier meer initiatief te tonen.

_________________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Karin van Nistelrode, Hoofd Communicatie MVO Nederland, 030 236 34 86 / 06 526 89 430, [email protected]

MVO Nederland
MVO Nederland is het snel groeiende nationale MVO-netwerk waarin meer dan 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers.

Trefwoorden: Banken, Beleggen, Bouw, Co2, Crisis, Duurzaam, Duurzaamheid, Energie, Hout, Ict, Installatie, Kleding, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Metaal, Overheid, Recessie, Reisbranche, Schoonmaak, Sparen, Tuinbouw, Tuincentra, Verhuisbedrijven