Bestuurswissel bij Nationale Jeugdraad

Door: Nationale Jeugdraad  06-07-2007


Nationale Jeugdraad
PERSBERICHT
Utrecht, 5 juli 2007

Bestuurswissel bij Nationale Jeugdraad
Kido Koenig nieuwe voorzitter

Vanaf 1 juli heeft de Nationale Jeugdraad een nieuw bestuur en neemt Kido Koenig als voorzitter het stokje over van José Spierts. Tijdens de Algemene Vergadering kozen vertegenwoordigers van lidorganisaties van de Jeugdraad naast een nieuwe voorzitter ook een secretaris en drie bestuursleden.

Door middel van een rap met inhoud maakte Kido Koenig (22) indruk op de aanwezigen tijdens de vergadering. Na zijn verkiezing gaf de trotse voorzitter aan het een uitdaging en een eer te vinden voorzitter te mogen worden van het Jeugdraadbestuur.

“De Jeugdraad krijgt steeds meer bekendheid, kan steeds meer projecten uitvoeren en mag steeds vaker meepraten,” aldus Kido Koenig. Het nieuwe bestuur wil de snel stijgende lijn die de Jeugdraad de afgelopen jaren heeft ingezet het komende jaar doortrekken. Ook stelt de voorzitter dat het bestuur jongeren nog meer wil stimuleren lokaal actief te zijn. Een ander aandachtspunt van het nieuwe bestuur heeft betrekking op persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Kido zal samen met Fatma Genç, Naomi den Besten, Anne Kwakkenbos, Petra Mom en Jaimy Nanhekan de Nationale Jeugdraad besturen. Zij vervullen de volgende functies:

Fatma Genç (18), Secretaris
Naomi den Besten (22), Bestuurslid Internationaal
Anne Kwakkenbos (19), Bestuurslid Jeugdbeleid en Politiek
Petra Mom (19), Bestuurslid Onderwijs, Sociale Zaken, Jeugdcultuur en Vrije Tijd
Jaimy Nanhekan (23), Penningmeester Ad Interim

De Nationale Jeugdraad is dé koepel van landelijke organisaties van, voor en door jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De Jeugdraad laat jongeren meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij zelf belangrijk vinden.

Kijk ook op www.jeugdraad.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor redactie, niet voor publicatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het bestuur gekozen namens de lidorganisaties van de Nationale Jeugdraad:

Leden Nationale Jeugdraad
CIDI Jongeren Organisatie
CNV Jongeren
Dwars - GroenLinkse jongeren
Expreszo
FJN Forum Jongerenraden Nederland
FNJD Forum Nationaal Jeugd Debat
FNVJong
Hervormd Gereformeerde Jeugdbond
Hindoe Studenten Forum Nederland
IJU - Stichting Internationale Jeugduitwisseling
IMI - Institute for Migration Issues
ISO - Interstedelijk Studenten Overleg
Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland
JMA - Jongeren Milieu Actief
JNM - Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
Jong Humanistisch Verbond
Jopla - Platform van jongeren met een handicap
Jonge Socialisten in de PvdA
LHUMP - Landelijk Hogeschool en Universitair Milieuplatform
Missie en Jongeren
NAJK - Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Nivon Jeugd en Jongeren
NJN - Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Plattelandsjongeren
SAMAH - Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
Scouting Nederland
SGP-jongeren
SIW Internationale Vrijwilligersprojekten
TANS - Towards A New Start
Woesteland
YMCA Nederland

Voor meer informatie:

Nationale Jeugdraad

Kido Koenig, nieuwe voorzitter, tel. 06-30391427, [email protected]
José Spierts, scheidend voorzitter, tel. 06-50512514, [email protected]

Afdeling Communicatie, e-mail: [email protected]
Contact Nationale Jeugdraad

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share