Wettelijke erkenning schoolmaatschappelijk werk in zicht

Wettelijke erkenning schoolmaatschappelijk werk in zicht van Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers

Door: Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers  16-06-2009

Al jaren heeft de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) wettelijke erkenning en kadering voor het maatschappelijk werk hoog op haar verlanglijst staan. In de jeugdzorg en het jeugdbeleid is die stap nu heel dichtbij. Dat blijkt uit een brief die de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretarissen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 10 juni namens het Kabinet aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin laat het Kabinet de kamer weten de zorg voor leerlingen  in en om school wettelijk te willen borgen. Onder zorg in en om de school verstaat het kabinet ook expliciet het (school)maatschappelijk werk voor het reguliere onderwijs (PO, VO en MBO) als de preventieve inzet van hulpverlening.

We zijn verheugd dat het kabinet de gehele zorgketen voor kinderen in en om scholen wettelijk wil borgen, en daarbij het belang van het maatschappelijk werk nadrukkelijk benoemt. Dit is een enorme opsteker voor het (school)maatschappelijk werk, zeggen Iris Leene, directeur NVMW en Agnes de La Rie, voorzitter functiegroep schoolmaatschappelijk werk NVMW.

Eerder heeft het ministerie al aangegeven de wettelijke borging van Zorg Advies Teams te overwegen. Maar het Kabinet constateert nu terecht dat de samenwerking in de jeugdketen breder is dan alleen zorgadviesteams. Het kabinet erkent nu dat de preventieve aanwezigheid van maatschappelijk werk op school kan voorkomen dat problemen van leerlingen groter en complexer worden.


Contact Nederlandse Vereniging Van Maatschappelijk Werkers

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share