Netdirect wordt onderdeel van Online Marketing Group

Door: Netdirect  19-05-2006
Trefwoorden: Internet, Online Media, Samenwerking

‘Online advertising gaat een nieuwe levensfase in. Daaruit volgt de logische stap om Netdirect en haar activiteiten onder te brengen bij de Online Marketing Group (OMG),’ aldus internetondernemer Edwin Basten. OMG is het eerste bedrijf, actief op de Nederlandse markt, dat een unieke one-stop-shopping mogelijkheid aanbiedt voor alle vormen van online advertising.

Oprichter en directeur Edwin Basten stond aan de wieg van een aantal succesvolle internetbedrijven waaronder: Netdirect, Maildirect en Le Château. Netdirect, dat met ruim dertig miljoen advertenties per dag een online bereik van 100% in Nederland realiseert, verzorgt online campagnes voor onder meer uitgevers als PCM uitgevers, Uitgeversmaatschappij De Telegraaf, Weekbladpers Tijdschriften, Sanoma en een aantal financiële instellingen. ‘Online advertising zal de komende jaren explosief groeien. Om hier op voorbereid te zijn was het noodzakelijk onze activiteiten beter te structureren. Daartoe zijn de drie belangrijkste online advertising diensten ondergebracht in aparte bedrijven: Netdirect, Maildirect en Searchdirect onder één holding, de Online Marketing Group. Om de diensten van deze bedrijven gecombineerd aan te bieden is er een apart bedrijf opgericht: Online Media Group. Dit bedrijf richt zich met name op de grotere opdrachtgevers en mediabureaus. Verder zijn alle conceptuele, innovatieve en technologische ontwikkelingen ondergebracht in Brainshuffle.’ De groei van OMG zal autonoom gerealiseerd worden, maar ook overnames en fusies sluit Basten niet uit. Met OMG richt hij zich op alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties op online marketing gebied. ‘Sinds de opkomst van het internet is gebleken dat het medium grenzeloze toepassingen kent. Het is de kunst deze toepassingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Of de klant nu binnen een groot bereik wil adverteren en dan wil afrekenen op CPL, CPC of CPM, of kiest voor de inzet van gerichte e-mailmarketing middels onze bestanden met bijna 500.000 email adressen: het is allemaal mogelijk!’

O-N-L-I-N-E
Basten heeft een duidelijke visie op het interactieve medium. ‘Voor mij staat
O - N - L - I - N – E voor Our New Lives In New Environments. Onze manier van leven en werken zal veranderen, en dus ook onze omgeving. Online Marketing wordt zonder twijfel één van de belangrijkste vormen van marketing. Bestaande structuren, markten en bedrijfsprocessen zullen drastisch veranderen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven die nu investeren in Online Marketing. Hiermee kunnen zij in zeer korte tijd een strategische voorsprong creëren op hun concurrenten. En dat is precies waar wij met de one-stop-shopping van OMG op anticiperen. Door de krachtenbundeling van onze verschillende bedrijven en diensten is het voor de klant eenvoudiger geworden om online advertising in te zetten.'

One-stop-shopping
Volgens Basten krijgt de adverteerder bij OMG instrumenten en kennis van praktijkcases aangereikt waardoor hij efficiënt zijn online advertising budget kan inzetten. ‘Bovendien is OMG ook voor mediabureaus een interessante partner, omdat ook zij steeds meer het belang van online advertising als een gangbaar communicatiekanaal en reclamemedium zien. Online Marketing belandt in de groeifase van zijn bestaan. Als je alleen al kijkt naar het enorme verschil in de mediaconsumptie van consumenten, waarbij internet circa 30% van het totaal omvat, en de besteding van mediabudgetten, waarvan slechts 2 tot 3% naar online media gaat, dan kan een explosieve groei niet uitblijven.’

Trefwoorden: Internet, Online Media, Samenwerking