Nu academie op www.nuacademie.nl

Door: Nu'91  12-05-2009
Trefwoorden: Trainingen, Verzorging, Verpleging

Speciaal voor zelfstandig werkende verpleegkundigen (ZZP’ers) komt er een samenwerking met een of meerdere opleidingsinstanties waarmee in een skillslab de praktische bij- en nascholing wordt aangeboden

De inhoud en de modulaire opzet van deze e-learning trainingen sluiten goed aan op de praktijkonderdelen van de huidige opleidingen (skillslab en/of praktijktoets). Vanzelfsprekend zijn op deze trainingen de bekende voordelen van e-learning van toepassing, zoals tijd-, tempo- en plaatsonafhankelijk leren.

Eind 2008 heeft NU’91 in samenwerking met The Competence Group een online kwantitatief onderzoek onder een deel van haar leden uitgevoerd naar de zekerheid bij het uitvoeren van voorbehouden risicovolle handelingen (VRH). Daaruit bleek dat er veel onzekerheid bestaat over het eigen handelen. Hierbij werd er een directe relatie gelegd met een gebrek aan bij- en nascholing.

Toegang tot de NU Academie is voorbehouden aan leden van NU’91. Leden krijgen 10% korting op het lesmateriaal met een minimum van € 5.

Eind maart wordt aan de NU Academie een gratis digitaal portofolio voor alle verpleegkundigen en verzorgenden toegevoegd.

NU’91 is de grootste beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De organisatie behartigt de beroepsvoorwaardelijke belangen van 20.000 leden.

Trefwoorden: E-learning, Trainingen, Verpleging, Verzorging, Zzp'ers