Ordina rondt overdracht desktopmanagement activiteiten aan HP af

Door: Ordina Nederland  01-06-2006
Trefwoorden: Ict, It, Kantoorautomatisering

Nieuwegein, 1 juni 2006 - In vervolg op de op 11 januari 2006 getekende intentieverklaring, hebben Ordina en HP Nederland vandaag de definitieve contracten getekend inzake de overdracht van de desktopmanagement activiteiten van Ordina naar HP. De reden voor Ordina om de desktopmanagement activiteiten af te stoten zijn gelegen in het feit dat deze activiteiten niet passen in de strategische positionering die Ordina heeft gekozen. In een eerder stadium werden reeds de rekencentrumactiviteiten van Ordina verkocht aan GetronicsPinkRoccade.
De effectieve ingangsdatum van de overdracht is 1 juni 2006. Als gevolg van de overdracht gaan per vandaag 37 medewerkers van Ordina over naar HP. De overgang naar HP omvat tevens het beheer van de kantoorautomatiseringinfrastructuur van Ordina voor de komende vier jaar, inclusief de verkoop en overdracht tegen boekwaarde van een belangrijk deel van de hardware van Ordina ten behoeve van de eigen kantoorautomatisering. Dit leidt voor Ordina tot een eenmalige ontvangst van contanten ter grootte van circa EUR 2 miljoen.
De oriëntatie ten tijde van het aangaan van de intentieverklaring was dat kosten die gemoeid zijn met de overgang van activiteiten, medewerkers en contractuele verplichtingen naar een aantal klanten van Ordina Desktop Solutions zouden worden verwerkt in de prijs per werkplek voor Ordina. Inmiddels hebben wij geconcludeerd deze kosten in de eerste helft van 2006 te zullen verantwoorden als eenmalig transactieverlies. Dit eenmalige transactieverlies bedraagt circa EUR 3,8 miljoen. Positieve keerzijde hiervan is dat de kosten voor het beheer van de kantoorautomatiseringinfrastructuur van Ordina de komende jaren met ingang van 2007 circa EUR 1 miljoen per jaar lager zullen liggen. De feitelijke cash out van het eenmalige transactieverlies vindt gefaseerd, gedurende de komende jaren plaats.
Gezien de eenmalige bate van ruim EUR 4 miljoen die eerder dit jaar werd gerealiseerd met de verkoop van onze rekencentrumactiviteiten aan GetronicsPinkRoccade, leidt het afstoten van het geheel van onze infrastructuur management activiteiten per saldo tot een eenmalige bate van enkele honderdduizenden euro’s. De effecten van de verkoop van onze infrastructuur management activiteiten zijn niet van invloed op de resultaatverwachting voor de eerste helft van 2006, die wij in mei van dit jaar hebben uitgesproken, nu onze uitspraak ziet op het operationele resultaat exclusief deze eenmalige posten.

Trefwoorden: Desktopmanagement, Ict, It, Kantoorautomatisering,

Contact Ordina Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share