Systems Engineering

Systems Engineering van PACER B.V.

Door: PACER B.V.  06-07-2011
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Projectmanagement, Interim Management

 PACER vertegenwoordigt grote en minder grote bedrijven aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde bij het toepassen van systems engineering.

Een voorbeeld van een reeds afgerond project liep bij Siemens Nederland (in april 2011). Hierbij werd PACER gevraagd ondersteuning te leveren bij het opstellen van de system requirements specification (SRS) voor de Hartelkering (zie voor foto's Google).

Het doel van de opdracht was het uitvoeren van een functiereconstructie, zodat een contract (ookwel Vraagspecificatie genoemd) opgesteld kon worden, die in een later stadium wederom kan dienen als uitvraag voor de vernieuwing van de besturing van de Hartelkering. Het idee hierbij is dat dit een level-playing-field creëert voor de marktpartijen die dan op het project kunnen aanbieden en dat niet de beherende aannemer voordeel heeft bij de aanbesteding.

Het project is binnen tijd en budget afgerond. Meer van deze en andere soortige projecten kunt u nalezen op de website van PACER op http://www.pacerbv.nl

Heeft u vragen, dan lichten wij u graag toe wat onze werkzaamheden zijn.

Trefwoorden: Interim Management, Projectmanagement, Zakelijke Dienstverlening