Overeenkomst voor handelskwaliteit

Overeenkomst voor handelskwaliteit van Roc Asa In Utrecht

Door: Roc Asa In Utrecht  16-07-2008
Trefwoorden: Onderwijs, Cursus, Opleiding

Utrechtse handelsopleidingen slaan de handen ineen

Op maandag 14 juli ondertekenden ROC ASA in Utrecht, ROC Midden Nederland en Kenniscentrum Handel een overeenkomst van vier jaar, om als Utrechtse opleidingsinstanties samen te werken in het kader van ‘leren in de praktijk’. Hiermee leggen de partners zich vast om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs in de handelssector.

Met deze overeenkomst zeggen de partners elkaar een intensieve samenwerking toe, gestructureerd door werkafspraken en procedureafspraken, waarmee zij leerlingen – de toekomstige handelsmedewerkers – zullen ondersteunen. Zij zullen hun deskundigheid actief opschroeven door cursussen en andere activiteiten ten behoeve van de professionaliteit. Een ander belangrijk doel is leerling, onderwijs en bedrijf goed op elkaar te laten aansluiten. Verder gaan betrokkenen zoals opleidingsmanagers, stagebegeleiders hun activiteiten nog beter op elkaar afstemmen, wat de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming moet waarborgen. In deze doelen zullen de drie partijen nauw samenwerken, alsmede in het zoeken naar ondersteunende bedrijven, instellingen en andere contacten.

Trefwoorden: Convenant, Cursus, Decaan, Docent, Economie, Handel, Jongeren, Mbo, Onderwijs, Opleiding, Overeenkomst, Roc