Goed resultaat Stern Groep in voorzichtig betere markt

Door: Stern Groep  29-08-2006

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, heeft in de eerste zes maanden van 2006 een netto omzet van € 395 miljoen gerealiseerd tegenover € 345 miljoen in de eerste helft van 2005, een toename met 14,3%.
Het resultaat na belastingen in deze periode beliep € 6,2 miljoen (2005: € 2,9 miljoen). De winst per aandeel nam toe tot € 1,30 tegen € 0,70 in de eerste helft van 2005.
Het resultaat na belastingen in het tweede kwartaal 2006 kwam uit op € 3,5 miljoen tegen € 1,8 miljoen in dezelfde periode van 2005. Het resultaat werd in het tweede kwartaal positief beïnvloed door een per saldo incidentele bate, samenhangend met de settlement van een verzekeringskwestie.
Het eerste halfjaar 2006 werd gekenmerkt door een voorzichtig herstel van de automarkt. Het aantal landelijk geregistreerde personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s steeg in deze periode met 4,7%. De prestaties per merk lopen evenwel sterk uiteen. Het herstel lijkt nog broos. De autobedrijven van Stern Groep geven eveneens een wisselend beeld te zien. Bij de divisie Stern Autodiensten ontwikkelen leasing en verhuur zich zeer positief. De financiële Sternproducten zijn verder ontwikkeld en worden bij steeds meer eigen autobedrijven met succes geïntroduceerd. Stern Autotechniek heeft solide positieve resultaten geboekt mede door de samenwerking met de autobedrijven, hoewel de markt voor schadeherstel in het algemeen niet gemakkelijk is.
Stern Groep omvat een breed gamma van verschillende bedrijfsactiviteiten met onderlinge synergie en, dankzij de acquisities, een toenemend landelijk afzetgebied. Op deze manier creëert Stern Groep zelf een groeiende markt voor haar eigen producten. De huidige positionering van Stern Groep rechtvaardigt daarom vertrouwen in de toekomst, ondanks de nog onzekere automarkt.
Op basis van de gang van zaken in het eerste halfjaar en de signalen voor het tweede halfjaar ziet Stern Groep 2006 nu duidelijk positiever in dan in maart 2006. Toen werd de verwachting uitgesproken dat het resultaat na belastingen ten opzichte van 2005 (€ 6,4 miljoen) fors zal toenemen. Het is echter nog te vroeg om een meer concrete uitspraak te doen.
Directie Stern Groep N.V.


Contact Stern Groep

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share