Van ontzien naar duurzaam ontwikkeling

Door: Stichting Expertisecentrum Leeftijd  08-06-2009

Met de publicatie Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen wil Expertisecentrum LEEFtijd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaam inzetbaarheidsbeleid via CAO-afspraken en activiteiten vanuit de organisaties van sociale partners, waaronder de sectorfondsen. Tegelijk wil LEEFtijd met het rapport een impuls geven aan het bredere publieke debat over de seniorenregelingen in CAO's door zicht te bieden op alternatieven. Het rapport is daarmee een handreiking voor sociale partners en alle anderen die betroken zijn bij de ontwikkeling en invoering van arbeidsvoorwaarden- en HRM-beleid.

Centraal in de publicatie staan aanbevelingen voor sociale partners waarmee zij via CAO-afspraken en activiteiten vanuit sectorfondsen de omslag naar duurzaam inzetbaarheidbeleid kunnen maken. De aanbevelingen worden geïllustreerd met inspirerende voorbeelden uit de praktijk van CAO's en sectorfondsen. Werken aan duurzame inzetbaarheid kan niet zonder cultuurverandering, overleg en dialoog in de bedrijven. Ook individueel maatwerk en eigen verantwoordelijkheid van werknemers zijn van groot belang. De investeringen in loopbaanontwikkeling en vitaliteit van medewerkers moeten omhoog en meer aandacht is nodig voor de gezondheid en veranderingen in de belastbaarheid van medewerkers. Daarnaast wordt in de publicatie ingegaan op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over de inbedding van leeftijdregelingen in een breder levensfasebewust beleid. Invoering van dit beleid is een voorwaarde voor voortzetting van het seniorenbeleid in CAO's. De publicatie sluit af met een verkenning van alternatieven voor een aantal veel voorkomende seniorenregelingen op het terrein van verlof, de arbeidstijden, arbo- en scholingsbeleid.

Bert Lokhorst van LEEFtijd: "Wij worden geregeld benaderd door werkgevers en vakorganisaties met de vraag wat de alternatieven zijn voor de huidige leeftijdregelingen en hoe zij de duurzame inzetbaarheid van werknemers kunnen bevorderen. Daar is niet één antwoord op, want daarvoor verschillen bedrijven, branches en werkzaamheden te veel van elkaar. Maar in alle gevallen zijn goede arbeidsverhoudingen, meer individueel maatwerk en een sterke focus op de employability en vitaliteit van werknemers noodzakelijk. Op die terreinen valt er nog een wereld te winnen. In veel branches en bedrijven staan partijen nog min of meer aan het begin van een traject van aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden waarmee zij beter kunnen inspelen op aspecten zoals diversiteit van het personeel, de noodzaak van blijven leren en langer doorwerken. Maar dergelijke aanpassingen zijn onvermijdelijk gelet op de veranderingen in de wereld om ons heen."

Het volledige rapport Van ontzien naar duurzaam ontwikkelen is te downloaden via de website www.leeftijd.nl <http://www.leeftijd.nl/> of aan te vragen bij Bert Lokhorst van Expertisecentrum LEEFtijd.

Expertisecentrum LEEFtijd is hét gespecialiseerde adviesbureau voor vraagstukken over leeftijd en levensloop. Op basis van actuele kennis helpen wij bedrijven, organisaties en overheden op duurzame wijze vorm te geven aan levensloopbeleid. Optimaal benutten van talenten van mensen in alle levensfasen is onze uitdaging en missie. Met vernieuwende projecten en een praktisch instrumentarium willen we bijdragen aan een samenleving die kansen beidt aan mensen van alle leeftijden.

Voor verdere informatie:
Expertisecentrum LEEFtijd
Contactpersoon: Bert Lokhorst
T: 030 266 2000,
E: [email protected]


Contact Stichting Expertisecentrum Leeftijd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share