Ouderen hebben recht op verantwoorde zorgverlening

Door: Sting  16-06-2009
Trefwoorden: Verantwoorde Zorg Ouderen Sting Igz

Normen verantwoorde zorg
Blootleggen alleen is niet voldoende. Er moet iets veranderen. Sting onderschrijft de IGZ-aanbeveling om het systeem van persoonsgebonden budgetten, waarmee oudere cliënten zelf zorg kunnen inkopen, onder de loep te leggen en te verbeteren. Sting onderschrijft tevens de reactie van de staatsecretaris dat er goed moet worden gekeken naar de voorwaarden die moeten worden gesteld aan toetreders.

Uit het rapport kan ook een les worden getrokken voor organisaties die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp aanbieden. De kwaliteit van die hulp is niet gewaarborgd zolang de reeds ontwikkelde normen voor verantwoorde zorg daarop niet voor alle zorgaanbieders van toepassing worden gemaakt.

Verbeter de zorg, investeer in verzorgenden
Bovenal is het belangrijk dat nu eindelijk eens erkend wordt dat verzorgen een beroep is. Christina Woudhuizen is blij dat IGZ dat onderschrijft. ‘Maar we zijn er nog lang niet. Zorgaanbieders en beleidsmakers moeten zich afvragen wat helpenden en verzorgenden nodig hebben om hun cliënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. In ieder geval een opleiding, een goed werkklimaat, mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, tijd voor werkoverleg en vooral ook tijd voor de cliënten. Verbeter de zorg, investeer in de verzorgenden.’

Trefwoorden: Verantwoorde Zorg Ouderen Sting Igz