Prinsjesdag 2008: Werkers in de zorg worden afgeknepen

Door: Sting  18-09-2008
Trefwoorden: Zorg, Beroepsvereniging, Sting

Verzorgenden doen niets liever dan hun cliënt centraal stellen. In de praktijk is dat nog niet zo gemakkelijk. Personeelstekorten, hoge werkdruk, onvoldoende scholingsmogelijkheden en een overdaad aan bureaucratische handelingen maken dat er tussen ‘droom en daad’ een fikse kloof gaapt. Vaak is het al een hele prestatie dat cliënten op tijd uit bed en aangekleed zijn. Tijd voor een praatje en een kopje koffie – onderzoek van NIVEL heeft aangetoond dat cliënten daar nu juist veel behoefte aan hebben – is er nauwelijks. “Als het gaat om langdurige zorg, staan we het komende jaar voor fikse uitdagingen”, zei staatssecretaris Bussemaker bij de presentatie van haar beleidsplannen. Sting beveelt haar aan om het verbeteren van de werkomstandigheden van verzorgenden met stip te noteren op haar uitdagingenlijstje.

Werken in de zorg aantrekkelijker maken
Als gevolg van de vergrijzing groeit de vraag naar zorg, dus ook de vraag naar helpenden en verzorgenden die in de ouderenzorg willen werken. Om ze ‘binnen te houden en binnen te halen’ zijn maatregelen nodig om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Staatssecretaris Bussemaker is zich daarvan bewust. Dat spreekt uit haar constatering het schrijnend te vinden dat “De werkers in de zorg afgeknepen worden terwijl een deel van de top extreem hoge inkomens heeft.” Sting ondersteunt haar van harte in haar streven om die situatie te veranderen.

Zorg op buurtniveau
In haar presentatie van de Beleidsagenda prees mevrouw Bussemaker de aanpak van Buurtzorg. Werken in kleine teams wordt door zowel cliënten als verzorgenden als zeer prettig ervaren. Cliënten voelen zich beter ondersteund, er is een laag ziekteverzuim en een overhead van maar 8%. Gemeenten kunnen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wellicht inspiratie putten uit deze ervaringen. Sting kijkt met argusogen naar de uitvoering van de WMO. Weliswaar kijkt de inspectie over de schouder van gemeenten mee wanneer het kwaliteitscriteria betreft. Maar gezien de ervaringen tot nu toe, blijft er alle reden tot zorg. Te veel zorgvragers zijn gemangeld, te veel helpenden en verzorgenden zijn gedemotiveerd en hun vaste baan kwijtgeraakt. VWS heeft reden genoeg om de WMO in 2009 hoog op haar prioriteitenlijstje te noteren, vindt Sting. De wetswijziging die Staatssecretaris Bussemaker beoogt, is alvast een stap in de goede richting.

Trefwoorden: Beroepsvereniging, Prinsjesdag, Sting, Zorg