Sting ondersteunt teamleiders bij werken met zorgleefplan

Door: Sting  04-07-2008
Trefwoorden: Competenties, Zorgleefplan, Vraaggericht

‘Gewoon leven, zoals ik dat gewend was’
Sting schreef in samenspraak met teamleiders een brochure over het werken met het zorgleefplan. ‘Zorgleefplan. Gewoon leven, zoals ik dat gewend was’ beschrijft de achtergronden en betekenis van het zorgleefplan. De brochure maakt duidelijk tot welke veranderingen de nieuwe werkwijze leidt en hoe teamleiders en persoonlijk begeleiders hiermee kunnen omgaan. Zij vinden in de brochure inspiratie en mogelijkheden die ze in hun eigen situatie kunnen toepassen.

‘Vaardig in vraaggerichte zorg’
Het werkboek ‘Vaardig in vraaggerichte zorg’, van Sting en Artemea, bevat het competentieprofiel voor vraaggericht verzorgen. Het boek biedt team(bege)leiders en opleidingsfunctionarissen handvatten om competenties voor vraaggericht verzorgen verder te ontwikkelen. Verzorgenden leren hoe zij de cliënt kunnen begeleiden om de regie over zijn eigen leven te houden. Met praktische oefeningen uit het werkboek kunnen teambegeleiders aan de slag om de competenties van medewerkers verder te ontwikkelen.
Bij het werkboek hoort de poster 'Koortsvrij of ijskoud?', een handig hulpmiddel om op een leuke manier te onderzoeken hoe vraaggericht een team werkt.

Bestellen
De brochure ‘Zorgleefplan. Gewoon leven, zoals ik dat gewend was’ en het werkboek (inclusief poster) ‘Vaardig in vraaggerichte zorg’ zijn kosteloos te downloaden of te bestellen via www.sting.nl (>webwinkel). Het werkboek is ook te downloaden via www.artemea.nl Deze site biedt tevens info over de methodiek en invoering van het zorgleefplan. De producten kwamen tot stand met subsidie van het programma Zorg voor Beter.

Meer informatie
Sting: Merel van Uden, (030) 291 90 60 of m.vanuden@sting.nl.
Bureau Artemea: Gabriëlle Verbeek, (030) 220 32 30 of gverbeek@artemea.nl

Trefwoorden: Competenties, Vraaggericht, Zorgleefplan