Verbeter de zorg, investeer in verzorgenden

Door: Sting  16-06-2009
Trefwoorden: Verzorgenden Sting Bussemaker Vilans Zorg Verbeteren

Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS wil de menselijke maat terug in de zorg. Want zorg gaat immers om mensen, om aandacht en respect. Zorgvragers en hun families vragen om betrokken zorgverleners en overleg over de zorgverlening. Helpenden en verzorgenden willen vraaggericht werken en bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun bewoners en cliënten.

Meer tijd en ruimte nodig
In de praktijk van alledag blijkt het echter moeilijk om te focussen op de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. En dat terwijl die relatie zo cruciaal is. Verzorgenden hebben meer tijd en ruimte nodig om hun cliënten goed te leren kennen, een relatie met hen te onderhouden en in onderling overleg tot een kwalitatief goede zorgverlening te komen. Gewoon eens stil staan bij wat je doet en samen met je collega’s praten over wat je cliënt nodig heeft: voor de meeste verzorgenden is dat een ongekende luxe.

Meer aandacht voor elkaar
Sting vindt dat bij zorgorganisaties de weegschaal niet moet doorslaan naar fusies, processen en systemen. Natuurlijk zijn methodieken en meetinstrumenten nodig. Maar, meer dan nu, is aandacht nodig voor de vraag hoe helpenden en verzorgenden in de primaire zorgverlening veranderingen tot stand kunnen brengen.

Wat hebben zij nodig om hun cliënten kwaliteit van zorg te kunnen bieden? In ieder geval een heldere visie, een goed werkklimaat, mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en vooral ook tijd voor de cliënten en voor elkaar. Zorgorganisaties kunnen daarvoor zorgen. De kwaliteit van de zorg verbetert wanneer directies investeren in de relatie tussen cliënten en medewerkers op de werkvloer. Meer informatie hierover is te vinden op www.sting.nl en www.hetgoedegesprek.nl

Verzorgenden tevreden, cliënt tevreden!
Helpenden en verzorgenden voelen zich gewaardeerd en zijn tevredener wanneer zij tijd krijgen voor intercollegiaal overleg en methodisch overleg over hun bewoners en cliënten. Dat bevordert hun deskundigheid, het komt de zorg ten goede en maakt het werk aantrek-kelijker. Niet onbelangrijk omdat in de nabije toekomst duizenden extra verzorgenden nodig zijn. Bovendien is glashelder dat tevreden medewerkers beter in staat zijn voor hun cliënten te zorgen. Bewoners en cliënten merken dat ook. Sting stelt daarom: ‘Niet moeilijk doen als het gemakkelijk kan. Verbeter de zorg en investeer in de verzorgenden’.


Trefwoorden: Verzorgenden Sting Bussemaker Vilans Zorg Verbeteren