Verzorging zoekt alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen

Door: Sting  19-11-2008
Trefwoorden: Inspectie, Rapport, Wetsvoorstel

Sting ondertekent intentieverklaring
In 2011 zijn in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geen onrustbanden meer in gebruik. Ook andere vormen van vrijheidsbeperking, zoals afzondering en medicatie, zijn dan fors verminderd. Deze doelen staan centraal in een intentieverklaring die mevrouw Jet Bussemaker, staatssecretaris VWS, in ontvangst nam tijdens het congres Zorg voor Vrijheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg organiseerde het congres. Sting, een van de ondertekenaars van de intentieverklaring, brengt de intenties met een speciaal leerprogramma voor teamleiders van verzorgenden al in praktijk.

Gezamenlijke aanpak
Christina Woudhuizen, directeur van Sting, is blij met de intentieverklaring. ‘We trekken met alle betrokken partijen gezamenlijk op. Dat is nodig want het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen vraagt om een gezamenlijke aanpak.’ Na een aantal dodelijke ongelukken door het gebruik van Zweedse (onrust)banden bracht Inspectie een rapport uit. Daarin wordt een samenhangend beleid bepleit. Naast een nieuwe visie op vrijheidsbeperking zijn onder meer deskundigheidsbevordering, afspraken in het zorgplan en ondersteuning van medewerkers van belang.
De staatssecretaris werkt aan een wetsvoorstel over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij dementerende cliënten en mensen met een verstandelijke beperking. In de tussentijd wil Inspectie dat zorgverleners intensief op zoek gaan naar alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Sting is daar een warm voorstander van.

Alternatieven voor beperkende maatregelen
‘Ik werk al vijftien jaar in de psychogeriatrie en dacht echt dat ik het goed deed, maar deze cursus heeft me de ogen geopend’, aldus een enthousiaste deelnemer aan de Stingtraining Bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze training, die gebruik maakt van een DVD van brancheorganisatie Actiz, leert hoe je om kunt gaan met verzet van bewoners. Verzet is een manier om Nee te zeggen tegen zorg of behandeling.

Deskundigheidsbevordering geldt als een groot knelpunt. Christina Woudhuizen: ‘Daar valt veel winst te halen. Veel vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast met goede bedoelingen, met name om vallen en letsel te voorkomen. Maar je moet op zoek gaan naar hoe het anders kan. Achter elk gedrag van een cliënt zit een behoefte en verzorgenden moeten de ruimte krijgen om die behoefte te onderzoeken en er met praktische en creatieve oplossingen op aan te sluiten. Dan vind je alternatieven voor fixeren en andere vrijheidsbeperkende maatregelen. De training van Sting is daar op gericht.’

Dialoog op gang brengen
Het inspectierapport spreekt over steun vanuit het management voor het thema, maar constateert ook dat dit niet altijd zo ervaren wordt door de medewerkers. Sting zet zich er voor in de dialoog tussen alle betrokkenen bij de cliëntenzorg te stimuleren.

Leerprogramma Sting in 2009 weer van start
Vanaf nu kun je je aanmelden voor het leerprogramma van Sting 'Leven in vrijheid, werken aan vrijheid'.

Trefwoorden: Alternatieven, Inspectie, Onrustbanden, Rapport, Vrijheidsbeperkende Maatregelen, Wetsvoorstel,