Werken met levensverhalen inspireert in de dagelijkse praktijk

Door: Sting  09-10-2008
Trefwoorden: Scholing, Levensverhalen, Zorgleefplan

Om prettig oud te worden, is aandacht voor ervaringen en herinneringen belangrijk. Ervaringen delen geeft plezier. Werken met levensverhalen helpt medewerkers in zorginstellingen om met een nieuwe blik naar clienten te kijken. Het nodigt uit om die zorg te leveren die bij de client past. In verpleeghuis de Preva in Den Haag verdiepte een multidisciplinair team zich in de levensverhalen van clienten aan de hand van een scholingsaanbod van Sting en Bureau Kwiek. Door deze aanpak kregen de zorgleefplannen ook meer inhoud. De enthousiaste ervaringen van cliënten en medewerkers zijn in woord en beeld vastgelegd in de kleurrijke brochure De Kunst van het ouder worden.

Pilot in verpleeghuis de Preva

Als inleiding op het werken met zorgleefplannen is met een multidisciplinair team uit verpleeghuis de Preva vol enthousiasme gewerkt met het scholingsaanbod van De Kunst van het ouder worden. Het team ontdekte volop mogelijkheden om samen aan het welzijn van de bewoners te werken. Belangrijkste succesfactoren waren: creativiteit, uitgaan van eigen mogelijkheden, samenwerking, wederkerigheid en plezier. De Kunst van het ouder worden leverde veel informatie voor het inrichten van zorgleefplannen en mogelijkheden om de zorgverlening af te stemmen op de behoeften en wensen van de bewoner.

Levensverhalen maken wie we zijn

 Aandacht voor levensverhalen levert een positieve bijdrage aan het welzijn van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ervaringen delen geeft plezier en verdiept het contact. Maar bovenal helpt het bewoners om te blijven wie ze zijn en het leven te leiden dat zij wensen. Als je weet hoe een bewoner gewend was te leven, dan kun je als professional zorg leveren die bij de cliënt past. De aanpak van Kunst van het ouder worden biedt volop mogelijkheden om levensverhalen te integreren in de dagelijkse zorg.

Scholingsaanbod

Sting en Bureau Kwiek ontwikkelden een inspirerend scholingsaanbod voor zorgverleners: De kunst van het ouder worden. Werken met levensverhalen in de dagelijkse praktijk. Dit aanbod is een inspiratiebron om een goed ‘oog en oor’ te ontwikkelen voor het welzijn van de bewoner. Dat maakt De Kunst van het ouder worden tot een stimulans voor vraaggericht werken en een ideaal hulpmiddel bij het werken met het zorgleefplan.

Bestellen brochure

De brochure De Kunst van het ouder worden is kosteloos te downloaden via www.sting.nl (>webwinkel). De brochure is ook als gedrukte versie te bestellen via www.sting.nl en kost € 7,50. Dit product kwam tot stand met subsidie van het programma Zorg voor Beter.

Meer informatie scholingsaanbod

Meer informatie over het scholingsaanbod is te vinden in de brochure ‘Kunst van het ouder worden’ en op www.sting.nl en www.bureaukwiek.nl. Sting: Merel van Uden, telefoon (030) 291 90 60 of via e-mail: m.vanuden@sting.nl. Bureau Kwiek, Patricia van den Brink, telefoon 06 13021796 of via info@bureaukwiek.nl

Trefwoorden: Levensverhalen, Scholing, Zorgleefplan