Werken met Levensverhalen werkt!

Werken met Levensverhalen werkt! van Sting

Door: Sting  23-06-2008
Trefwoorden: Hulpmiddelen, Scholing, Verzorgende

In het project ‘de kunst van het ouder worden’ onderzoeken Sting en Bureau Kwiek hoe je levensverhalen kunt integreren in de dagelijkse zorg. Aandacht voor levensverhalen en ervaringen leveren een positieve bijdrage aan het welzijn van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen. Binnen het project is ook een inspirerend scholingsaanbod voor verzorg- en verpleeghuizen ontwikkeld.

Plezier en energie
Ervaringen delen geeft plezier. Het biedt mogelijkheden voor nieuw contact en geeft energie. Maar bovenal helpt het om te blijven wie je bent, ondanks de grijze haren. Het delen van levenservaringen helpt medewerkers om met een nieuwe blik naar de bewoners te kijken en die zorg te leveren die echt bij de bewoner past. En het zorgt voor een stimulerende werkomgeving. Dat dat in de praktijk ook zo werkt, blijkt uit de resultaten van het pilot project in de Preva.

Pilot in verpleeghuis de Preva: werken met levensverhalen werkt!
Het afgelopen jaar is samen met een multidisciplinair team uit verpleeghuis de Preva hard gewerkt. Er is een methode ontwikkeld om met de bewoners in gesprek te gaan en de levenservaringen in beeld te brengen. Ter introductie op het zorgleefplan. Met succes! Met behulp van creative werkvormen werden de medewerkers zich bewust van de eigen mogelijkheden, ontstonden er volop ideeën en groot draagvlak om samen aan het welzijn van de bewoners te werken. De ‘Dit-mag iedereen van mij weten kistjes’ leverde nieuwe gesprekken en intieme contacten op. Tijdens ‘knutsel’-bijeenkomsten was er plezier en intens contact en er is volop informatie verzameld om de zorg af te kunnen stemmen op de behoeften en wensen van de bewoner.

Scholingsaanbod
De kunst van het ouder worden is geschikt voor het hele team en geeft de levenservaringen van bewoners een plek in de dagelijkse zorg. Dat vergroot het welzijn van de bewoners.
De Kunst van het ouder worden helpt teams om meer aandacht te krijgen voor het levensverhaal van bewoners en begeleidt hen om herinneringen, ervaringen, rollen en activiteiten te integreren in de dagelijkse zorg en ondersteuning.
Bewoners spelen een actieve rol in een scholingsaanbod dat is gericht op plezier, creativiteit en samenwerking. Activiteitenbegeleiders, verzorgenden en andere werkers in de zorg inspireren en enthousiastmeren elkaar.

Meer informatie
De Kunst van het ouder worden is een project van Sting en Bureau Kwiek. Over meer informatie over het project of – een op maat gesneden aanbod - kunt u contact opnemen met Sting: [email protected] of 030-2919060 of Patricia van den Brink: [email protected], 06-13021796

Of neem een kijk op:
www.sting.nl (thema's > levensverhalen)
www.bureaukwiek.nl/kunstvanhetouderworden

 

 

 

Trefwoorden: Bureaukwiek, Hulpmiddelen, Levensverhalen, Preva, Scholing, Sting, Verantwoordezorg, Verzorgende, Vraaggerichtezorg, Zorgleefplan,