www.zorgleefplanwijzer.nl van start!

Door: Sting  20-11-2008
Trefwoorden: Forum, Zorgplan, Zorgleefplan

Teamleiders en verzorgenden kunnen op deze site terecht voor informatie en het leren van elkaars ervaringen. Organisaties in de ouderenzorg willen vraaggerichte zorg bieden en hun cliënten ondersteunen bij het voeren van de regie over hun eigen leven.

Individueel zorgleefplan
In een individueel zorgleefplan beschrijven zorgverleners namens de cliënt hoe hij wil leven en op welke zorg en ondersteuning hij daarbij kan rekenen. Natuurlijk is even wennen aan deze nieuwe werkwijze. Want hoe werk je met zorgleefplannen, wat is daarvoor nodig en wat verandert er precies?

Sting en Zorg voor Beter
Ondersteund door Zorg voor Beter nam Sting, de Landelijke Beroepsvereniging Verzorging, het initiatief voor www.zorgleefplanwijzer.nl. Het is de eerste site die zich helemaal richt op informatie rond het zorgleefplan (ZLP). Van algemene informatie tot informatie over hoe je een ZLP kunt implementeren.

Behoeftepeiling
Een behoeftepeiling onder teamleiders, EVV’ers en verzorgenden maakte duidelijk dat zij op zoek zijn naar achtergrondinformatie over het ZLP, dat zij kennis en ervaring willen uitwisselen en dat ze gebruik willen maken van praktijkvoorbeelden, tips en werkmethodes. Aan die behoefte komt zlpwijzer.nl tegemoet.

Forum voor vragen en uitwisseling
Sting werkt samen met zorgorganisaties die al bezig zijn met de invoering van het ZLP. Zorgleefplanwijzer.nl vindt niet opnieuw het wiel uit, maar bundelt de beschikbare informatie. Daardoor ontstaat een zo compleet mogelijk beeld over het werken met het ZLP. De nadruk ligt op de praktijk, want daar moet het gebeuren. Bezoekers van de site kunnen bij een forum hun vragen voorleggen aan collega’s en een aantal deskundigen. Wie zich bij zlpwijzer.nl registreert als gebruiker ontvangt regelmatig een e-nieuwsbrief en blijft op de hoogte van nieuwe toevoegingen op de site.

Voor meer informatie: www.zlpwijzer.nl en www.zorgleefplanwijzer.nl

Trefwoorden: Forum, Sting, Wijzer, Zorgleefplan, Zorgplan