Biologie in de 21ste eeuw

Biologie in de 21ste eeuw van Uitgeverij De Graaff

Door: Uitgeverij De Graaff  14-06-2011
Trefwoorden: Boeken, gezondheid, biologie, universiteit

Biologie is overal. Kijk maar om je heen! Overal zijn biologische processen aan de gang. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de biologie genoemd omdat biologische kennis steeds belangrijker wordt bij het begrijpen en oplossen van grote maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen en het verwachte voedselprobleem. Deze en nog vele andere onderwerpen komen in de nieuwe uitgave Biologie in de 21 eeuwboek aan bod. Het is geschreven door enthousiaste hoursstudenten van de studierichting biologie van de Universiteit Utrecht en gereviewd door wetenschappelijke experts.

Biologie in de 21 eeuw is het lesboek voor eerstejaarsstudenten biologie en geeft voor de geïnteresseerde middelbare scholier inzicht in wat biologie te bieden heeft.

Trefwoorden: Boeken, gezondheid, biologie, universiteit

Andere producten en diensten van Uitgeverij De Graaff

Zin. Inleidende teksten in de humanistisch geestelijke begeleiding van Uitgeverij De Graaff thumbnail
13-02-2013

Zin. Inleidende teksten in de humanistisch geestelijke begeleiding

In Zin lees je over ervaringen uit het leven van mensen. Dagelijkse situaties en voorbeelden uit het leger, de gevangenis en de psychiatrie wisselen elkaar af. Ze worden uitgewerkt aan de hand van een aantal thema’s, waaronder wijsheid, verdriet en troost, seksualiteit, utopische denkbeelden, morele erosie en morele verbeelding


16-10-2012

Borderline van binnenuit. Handreiking aan hulpverleners.

Persoonlijk verhaal van ervaringsdeskundigen. Zeer geschikt voor onderwijs en hulpverlening.


Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap van Uitgeverij De Graaff thumbnail
06-09-2012

Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

Filantropie, fondsen, caritas, particuliere giften, legaten, goededoelenloterijen, non-profit,  grantmakers


Geadopteerd, en dan? van Uitgeverij De Graaff thumbnail
02-05-2012

Geadopteerd, en dan?

Als je naar een uitzending van Spoorloos kijkt, zie je vaak blijdschap en tranen na een succesvolle zoektocht. Iedereen lijkt gelukkig. Cornelie van Well vroeg zich af hoe zou het verder zou gaan met dat contact. Blijft het bij deze ene ontmoeting of wordt het contact verdiept?


Van het erf af. De trek van boerendochters naar de stad en de honger naar landleven. van Uitgeverij De Graaff thumbnail
27-04-2012

Van het erf af. De trek van boerendochters naar de stad en de honger naar landleven.

Tien boerendochters beschrijven hun jeugd op de boerderij in de vorige eeuw en geven aan waarom zij van het erf af zijn gegaan naar de stad toe. Het boek schetst de persoonlijke ontwikkeling van de vrouwen en geeft een beeld van het boerenbedrijf in de vorige eeuw, zoals dat nu niet meet bestaat.


Verstrikt in autisme. Een moeder vertelt het verhaal van haar zoon. van Uitgeverij De Graaff thumbnail
07-12-2011

Verstrikt in autisme. Een moeder vertelt het verhaal van haar zoon.

Dit is het authentieke verhaal van een moeder. Het is uit het hart gegrepen en verdient alle aandacht van hulpverleners, studenten en hun opleiders.


21-05-2010

Nieuwe website

De nieuwe manier voor uitgevers om hun titels te promoten.


21-05-2010

Nieuwe boekuitgave voor startende ondernemers

Na het lezen van ‘Bekentenissen van een ondernemer’ heb je het echte plaatje van het ondernemerschap.


Kleinkind onbereikbaar van Uitgeverij De Graaff thumbnail
09-10-2009

Kleinkind onbereikbaar

Utrecht, 9 oktober 2009 - Op vrijdag 30 oktober a.s. verschijnt het boek Kleinkind onbereikbaar. Op een informatiemiddag voor grootouders met een onbereikbaar kleinkind wordt het boek gepresenteerd. Het is een indringend boek met authentieke verhalen over verbroken relaties tussen grootouders, ouders en kleinkinderen.


Speciale kinderen in ontwikkeling van Uitgeverij De Graaff thumbnail
13-12-2007

Speciale kinderen in ontwikkeling

Wat is de juiste pedagogische aanpak van kinderen met ontwikkelingsstoornissen? De auteurs van deze nieuwe uitgave hebben ruim twee jaar 200 zogeheten cluster 4 kinderen in hun ontwikkeling gevolgd. De inzichten die daarbij naar voren zijn gekomen leveren bouwstenen op om de hulpverlening aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen thuis en op school efficiënter en effectiever te maken.


Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij van Uitgeverij De Graaff thumbnail
24-09-2007

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij

Utrecht, september 2007 – Het tijdschrift Geron schetst in het septembernummer wat een verhuizing betekent voor oudere mensen. Soms lijkt een verhuizing noodgedwongen en daarmee problematisch, maar zelfs tehuisopnames kunnen ook positieve kanten hebben.
Verhuizingen kunnen heel ingrijpend zijn, zeker als dat vanwege gezondheidsredenen is. Toch worden de mogelijkheden die er zijn om die overgang te vergemakkelijken en om verhuizingen te voorkomen onvoldoende benut.


Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij van Uitgeverij De Graaff thumbnail
15-06-2007

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij

Utrecht, juni 2007 – Het tijdschrift Geron schetst in het juninummer de verschillende raakvlakken tussen ouderen en kunst. Hoe verbeeld(d)en kunstenaars – vroeger en nu – de ouderdom? Wat betekent ouder worden voor de kunstenaar zelf? Welke rol speelt kunst in het leven van ouderen? Vanwege het thema is dit nummer van Geron rijk geïllustreerd.


Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij van Uitgeverij De Graaff thumbnail
20-03-2007

Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij

Utrecht, maart 2007 - Geron gaat in zijn maartnummer in op ouderen in Vlaanderen. Hoe pakt men daar het ouderenbeleid aan, hoe is het gesteld met de inspraak van ouderen, hoe gaat het met het zorgbeleid? Kennen onze zuiderburen hetzelfde soort benadering als in Nederland, zijn er dingen die typisch Belgisch of typisch Vlaams zijn?

Ouderen in Vlaanderen verschillen niet of nauwelijks van die in Nederland of in Wallonië. Om goed oud te kunnen worden is het nodig dat de ov


De eerste managementroman voor praktijk en opleiding. Een nieuwe aanpak voor facility management. van Uitgeverij De Graaff thumbnail
26-06-2006

De eerste managementroman voor praktijk en opleiding. Een nieuwe aanpak voor facility management.


UTRECHT, 26 juni 20065 - Facility management is er in vele soorten en maten. Rietveld & De Rouw hebben hun ruime praktijkervaring gebruikt om de facility manager een hoofdrol te geven in een roman. Lees hoe Karin Brouwer haar organisatie omtovert in een vraaggerichte facilitaire organisatie.