Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij van Uitgeverij De Graaff

Door: Uitgeverij De Graaff  15-06-2007
Trefwoorden: Kunst, Ouderen

Enkele artikelen

Het opleuken van kunst jaagt ouderen het museum uit volgens Henk van Os (hoogleraar Kunst en Samenleving, UvA). Ook voor hen moeten de Rijksmusea ‘als de donder’ gratis worden. Een uitgebreide versie van het interview met Henk van Os staat op de website: www.geron.nu

Voor Margi Geerlinks (fotografe, vertegenwoordigd door TORCH Galerie, Amsterdam) is de verbondenheid van generaties de inspiratiebron bij het fotograferen van ouderen.

Kunsthistorica Anouk Janssen (VU Amsterdam) schetst aan de hand van Nederlandse prentkunst uit de 16e en 17e eeuw de verbeelding van de ouderdom. Naar aanleiding van haar proefschrift ‘Grijsaards in zwart-wit’ stelde zij als gastconservator de gelijknamige tentoonstelling – nog tot en met 29 juli 2007 in Museum Boijmans van Beuningen – samen.

De artistieke prestaties van de dansers van het Nederlands Dans Theater III roepen bij Kees Knipscheer (emeritus hoogleraar sociale gerontologie VU Amsterdam) vragen op over hoe onze maatschappij omgaat met oudere werknemers.

Annelies Kruijthoff en Marianne Wenneker (Lamar communicatie, Amsterdam ) beschrijven drie projecten waarbij kunstenaars en ouderen met verschillende kunstdisciplines werken om de kwaliteit van leven in de ouderenzorg te verbeteren.

En verder
Een artikel over hoe woningbouwcorporaties zich profileren als partner voor derden om zo samen oplossingen te ontwerpen voor uiteenlopende maatschappelijke vragen en problemen.

Voor een volledige inhoudsopgave zie: www.geron.nu

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over het thema kunt u contact opnemen met coördinerend redacteur Angelique van Vondelen | [t] 030-2437329 | [e] [email protected]

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij, is een uitgave van Uitgeverij de Graaff | Postbus 779 |
3500 AT Utrecht | [t] 030-2990051 | [f] 030-2964560 | [e] [email protected] | [w] www.geron.nu

Trefwoorden: Kunst, Ouderen