Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij van Uitgeverij De Graaff

Door: Uitgeverij De Graaff  24-09-2007
Trefwoorden: Ouderen

Enkele artikelen
Waarom is het zo moeilijk de vertrouwde omgeving van een huis te moeten loslaten? Renée van Riessen (Protestantse Theologische Universiteit) heeft een filosofische blik op wonen.

Achter een verhuiswens gaan soms hele andere wensen, zoals een behoefte aan bezigheden of contacten schuil, zo demonstreert Trees van Ooijen (Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen).

Allochtone ouderen zullen naar alle waarschijnlijkheid in Nederland blijven en niet teruggaan naar hun herkomstland, zo tonen Roelof Schellingerhout en Mirjam de Klerk (SCP) aan.

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij de verhuizing naar een zorgcentrum, aldus Marie-Elise van den Brandt (Meavita woonzorg) en Louise Hoyng (Katholiek Steunpunt Drenthe).

Ouderen worden vaak niet ongelukkiger van een tehuisopname. Waarom denken veel mensen dat dan? Fleur Thomése (Vrije Universiteit) heeft een aantal antwoorden.

En verder
De 75-jarige architect Herman Hertzberger vindt de afbraak van zijn creatie De Drie Hoven bouwkundig een verkeerde beslissing en maatschappelijk ongewenst: een interview.
Gering contact tussen ouderen en jongeren leidt gemakkelijk tot stereotypering. Gerben Westerhof, Karen van Kordelaar, Astrid Vlak en Yolande Kuin (Radbout Universiteit Nijmegen) ontwikkelden een methodiek om dat te voorkomen.

Voor een volledige inhoudsopgave zie: www.geron.nu

NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE)

Voor meer informatie over het thema kunt u contact opnemen met coördinerend redacteur Mirjam de Klerk, [e] [email protected]

Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij, is een uitgave van
Uitgeverij de Graaff | Postbus 779 | 3500 AT Utrecht | [t] 030-2990051 | [f] 030-2964560 |
[e] [email protected] | [w] www.geron.nu | www.uitgeverijdegraaff.nl

Trefwoorden: Ouderen