Donner neemt pragmatische benadering van UJG voor veiligheid bij calamiteiten over

Donner neemt pragmatische benadering van UJG voor veiligheid bij calamiteiten over van Ujg

Door: Ujg  16-07-2008
Trefwoorden: Donner, Schipholbrand, Ujg,

Reden voor eerdergenoemd onderzoek was dat in de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en van de rijksinspecties over de Schipholbrand werd ingegaan op de bedrijfshulpverlening zoals geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Dat terwijl daarin niet duidelijk is in hoeverre deze regeling van bedrijfshulpverlening van toepassing is op andere personen dan werknemers. UJG adviseerde de betrokken bewindspersonen van SZW, BZK en VROM om een gezamenlijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot bedrijfshulpverlening op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, de Woningwet en de toekomstige Wet veiligheidsregio’s te ontwerpen.

“Wij zijn zeer verheugd met het feit dat minister Donner onze pragmatische oplossing erkent”, aldus Max Hübner, directeur Legal bij UJG. “Uit oogpunt van een adequaat niveau van bescherming van alle aanwezigen bij calamiteiten is landelijke uniformiteit van essentieel belang. Hierdoor kan sneller en adequater worden gehandeld in noodsituaties, en wordt de kans op risicovolle situaties in een vroeg stadium aanzienlijk verminderd, zonder het wettelijke kader uit het oog te verliezen. Daarnaast hebben wij tijdens het onderzoek ook rekening gehouden met een andere doelstelling van het kabinet, namelijk vermindering van regeldruk.”


De uitkomsten van bovenstaand onderzoek van UJG staan in het rapport “Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties”. Dit rapport geeft aan op welke wijze het juridisch instrumentarium bij kan dragen aan adequate hulpverlening voor alle aanwezige personen die zich in een pand bevinden, in afwachting van professionele hulpdiensten. Het afschuiven van verantwoordelijkheden voor de veiligheid bij calamiteiten behoort straks tot het verleden.

Het rapport is beschikbaar via http://docs.minszw.nl/pdf/129/2008/129_2008_3_12072.pdf.
Trefwoorden: Donner, Schipholbrand, Ujg,

Contact Ujg

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share