Nieuw samenwerkingsverband: Kennisketen Infectieziekten Dier

Door: Universiteit Utrecht  03-02-2006
Trefwoorden: Opleidingen, Veehouderij, Varkenshouderij

Nieuw samenwerkingsverband: Kennisketen Infectieziekten Dier

Per 1 februari 2006 - heeft de faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een officieel samenwerkingsverband met de Animal Sciences Group van Wageningen UR (ASG), het Centraal Instituut voor DierziekteControle Lelystad van Wageningen UR (CIDC-Lelystad) en GD, namelijk: de Kennisketen Infectieziekten Dier. Dit houdt in dat binnen dit onderzoeksterrein wetenschappelijk-fundamenteel, strategisch en uitvoerend of praktijkgericht onderzoek sterk worden gekoppeld. De kennisketen maakt optimale kennisontwikkeling mogelijk, waarbij de ontwikkelde kennis doorstroomt tussen de verschillende schakels van de keten naar de uiteindelijke gebruikers: dierenartsen en veehouders. Op deze wijze ontstaat een sterke nationale kennisinfrastructuur.

De andere voordelen zijn: een grotere internationale zichtbaarheid (eenvoudiger om talent aan te trekken, een betere concurrentiepositie), verhoogde efficiëntie (complementaire expertises en delen van faciliteiten) en meer innovatiekracht.

Kennisketen Infectieziekten
Om invulling te geven aan de Kennisketen Infectieziekten Dier wordt gedacht aan gezamenlijke onderzoeksprojecten en aio-plaatsen, het afstemmen van benoemingen van hoogleraren en dubbelbenoemingen tussen betrokken instellingen, het afstemmen van jaarplannen en aanvragen in het kader van EU-programma’s en het beter benutten van elkaars faciliteiten en infrastructuur.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De samenwerking en inhoudelijke afstemming liggen echter geheel bij de samenwerkingspartners. De overheid zal deze ontwikkelingen wel zoveel mogelijk faciliteren.

Trefwoorden: Diergeneeskunde, Infectieziekten, Opleidingen, Varkenshouderij, Veehouderij

Contact Universiteit Utrecht

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share