USG Juristen: ruimte voor perspectief

Door: Usg Juristen  08-10-2008

USG Juristen is de nieuwe naam van UJG (Utrechtse Juristen Groep). Door de naamswijziging wordt de verbintenis met de holding USG People duidelijker en is er ruimte voor visieverbreding. USG Juristen kiest behalve voor een naamswijziging ook voor een verdere specialisatie in de rechtsgebieden, waarbinnen de organisatie actief is. De naamswijziging wordt ondersteund door een landelijk brede campagne.

USG Juristen signaleert in de huidige markt een sterke behoefte aan praktische en juridische oplossingen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen werkt USG Juristen uitsluitend met juridische consultants die de vertaalslag kunnen maken tussen recht en praktijk. In de vernieuwde organisatie wordt er naast deze pragmatische aanpak nog meer perspectief geboden aan relaties. Voor de kandidaat in de vorm van onder andere complete opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en voor de opdrachtgever door nog meer als adviespartner op te treden.

“De keuze om ons te verbinden aan een grote speler als USG People geeft ons de mogelijkheid om een breder pad te bestijgen en hierdoor nog beter te in te kunnen spelen op de vraag naar juridische expertise”, aldus Karin Korstanje, algemeen directeur van USG Juristen. “Diverse ontwikkelingen hebben ons in een nieuwe fase gebracht, waardoor het goed is een vervolgstap te zetten, om zo te investeren in de toekomst. Door ons te committeren aan een internationale speler wordt het mogelijk om wereldwijde trends en ontwikkelingen te kunnen toepassen binnen onze dienstverlening.”

USG Juristen adviseert over beleidsmatige, rechtskundige en organisatorische vraagstukken en ondersteunt daarnaast in de behandeling van complexe dossiers. De dienstverlening van USG Juristen omvat drie divisies: W&S Juristen, Executive Consultancy en Interim juristen. Ook verzorgt de organisatie mediation-trajecten, juridische bedrijfstrainingen, legal outsourcing en juridisch organisatieadvies.