Jeugdgezondheidszorg bezorgd over verdwijnen Centrum Jeugdgezondheid

Door: V & Vn  02-10-2008
Trefwoorden: Verpleegkundige, Jeugdgezondheidszorg

Landelijke regie onontbeerlijk
De regering heeft zich tot taak gesteld na afloop van de kabinetsperiode 10% minder ambtenaren in dienst te hebben. Ook het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet een bijdrage leveren om deze taakstelling te realiseren. Gevolg is dat het Centrum Jeugdgezondheid per 1 januari 2009 weg moet bij het RIVM. Onduidelijk is nog hoe de activiteiten van het Centrum Jeugdgezondheidszorg gecontinueerd worden. Terwijl de overheid veel verwacht van de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg is een belangrijke partner in de Centra voor Jeugd en gezin. De invoering van het Electronisch Kinddossier (EKD) vraagt veel aandacht, net als de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en programma’s. Landelijke afstemming en regie is hierbij onontbeerlijk. Het verdwijnen van het Centrum Jeugdgezondheid leidt tot ongewenste vertraging van de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg.

Over het Centrum Jeugdgezondheidszorg
Het Centrum Jeugdgezondheid heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het Centrum Jeugdgezondheid is in 2006 gestart en is een onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Activiteiten van het Centrum Jeugdgezondheid zijn:

  • Regie voeren over de richtlijn- en standpuntontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg
  • Ontwikkeling en aanpassing van Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg
  • Ontwikkelen en beheren van de basisdataset van het Elektronisch KindDossier Jeugdgezondheidszorg (EKD)
  • Beheren van de Informatiebank JGZ (datawarehouse voor de geanonimiseerde gegevens uit de EKD’s)
  • Inzichtelijk en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over jeugdgezondheid.

Trefwoorden: Jeugdgezondheidszorg, Verpleegkundige

Contact V & Vn

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share