Minister Klink stemt in met verpleegkundig specialisten

Door: V & Vn  10-02-2009
Trefwoorden: Loopbaan, Verpleegkundige, Gehandicaptenzorg

V&VN-voorzitter Marian Kaljouw is blij dat de erkenning eindelijk rond is: “Met verpleegkundig specialisten kunnen we de zorg aan patiënten verbeteren, wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en verpleegkundigen een volgende stap in hun loopbaan bieden.”

Vier verpleegkundig specialismen
Minister Klink heeft de volgende verpleegkundig specialismen erkend:

  • preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • acute zorg bij somatische aandoeningen
  • intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • chronische zorg bij somatische aandoeningen.
Daarnaast is er inmiddels ook een verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg in voorbereiding. Het College Specialismen Verpleegkunde heeft hiertoe eind januari een ontwerpbesluit vastgesteld en dit voor advies naar V&VN gestuurd.

Verpleegkundig specialisten
Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met het andere in de medische wereld. Naast de vier hoofdtaken van een verpleegkundige (het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van ziekten, het herstellen van gezondheid en het verlichten van het lijden) richt een verpleegkundig specialist zich op de ziekte zelf, binnen haar eigen deskundigheidsgebied. Een verpleegkundig specialist heeft een behandelrelatie met patiënten, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die zij daarbinnen verricht en legt indien nodig verantwoording af aan collega’s, artsen en leidinggevenden.

Verpleegkundig specialisten nemen vaak in de ketenzorg taken over van artsen. Als verpleegkundig leider vervullen zij een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Zij leveren een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van de zorg.

Achtergrond
Om bij een groeiende vraag aan zorg de kosten in de hand te houden en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, bleek het noodzakelijk om cure en care meer op elkaar af te stemmen. De afgelopen jaren kregen artsen te maken met een groeiende vraag naar medische zorg steeds minder tijd voor de patiënt. Daarom hebben verpleegkundigen (veelal nurse practitioners) taken van artsen overgenomen. Deze herschikking van taken biedt bovendien verpleegkundigen nieuw loopbaanperspectief.

In 2005 vroeg het ministerie van VWS advies over de toekomst van het verpleegkundige beroep en de verpleegkundige opleidingen. Deel het verpleegkundige beroep op in verpleegkundige en verpleegkundig specialist was een van de adviezen in het rapport ‘Verpleegkundige toekomst in goede banen’, dat in mei 2006 verscheen. Het ministerie van VWS nam de adviezen over en bekrachtigde de instelling van het onafhankelijke College Specialismen Verpleegkunde om de indeling in twee niveaus te realiseren en de wettelijke erkenning van verpleegkundig specialisten te regelen.

Trefwoorden: Acute Zorg, Chronische Zorg, Gehandicaptenzorg, Intensieve Zorg, Loopbaan, Preventieve Zorg, Verpleegkundig Specialisten, Verpleegkundige, Zorg Verbeteren,

Contact V & Vn

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share