V&VN start meldactie ouderenzorg

Door: V & Vn  22-05-2008
Trefwoorden: Kwaliteit, Ouderen, Verpleegkundige

Aanleiding voor de meldactie is voor V&VN de hausse aan negatieve berichtgeving over de zorg in verpleeghuizen, signalen over schaarste aan personeel en hoge werkdruk. De meldactie moet meer inzicht geven in de praktijk van de medewerkers, hun positieve en negatieve ervaringen in de ouderenzorg en ook mogelijke oplossingen in kaart brengen. V&VN brengt deze in bij landelijke verbeterprogramma's voor de sector als Zorg voor Beter. Een vergelijkbare meldactie van V&VN in 2005 leverde honderden reacties op en leidde onder andere tot projecten binnen Zorg voor Beter en het Deltaplan Ouderenzorg.

De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangegeven graag de signalen vanuit de achterban van V? te ontvangen en te onderzoeken. V&VN stuurt de signalen overigens alleen door aan de IGZ met toestemming van de melder. Ook het ministerie van VWS en werkgeversorganisatie ActiZ zijn positief over de meldactie van V&VN en zeggen open te staan voor wezenlijke uitkomsten.

Trefwoorden: Kwaliteit, Meldpunt, Ouderen, Verpleegkundige, Verzorgende

Contact V & Vn

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share