V&VN wil einde aan ongelijkheid tussen verpleegkundigen en artsen

Door: V & Vn  31-03-2009
Trefwoorden: Artsen, Verpleegkundige, Cao

De beroepsvereniging doet in een brief een dringende oproep aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg. Een beroepsgroep die hard nodig is om het hoofd te bieden aan een vergrijzende bevolking en om steeds complexere zorg te leveren, met zwaardere verantwoordelijkheden. De deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden groeit, evenals de autonomie in het uitoefenen van hun vak. Maak daarom geen onderscheid tussen verpleegkundigen en andere beroepsgroepen, deze discriminatie moet verdwijnen!”

Artsen en verpleegkundigen gelijk behandelen
Artsen en verpleegkundigen vallen onder artikel 3 van de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en de regeling Tuchtrecht Gezondheidszorg. Voor medisch en verpleegkundig specialisten geldt ook nog artikel 14 van dezelfde wet. In deze wet zijn de opleidings-, beroeps- en (her)registratie-eisen vergelijkbaar en daarmee dus de persoonlijke beroepskosten voor de beide beroepsgroepen. De CAO-bepalingen over persoonlijke beroepskosten zoals bij- en nascholing, inschrijving in een kwaliteitsregister, lidmaatschap van de beroepsvereniging en vakliteratuur zijn dit echter nu niet. V&VN wil dat de bepalingen in de relevante CAO’s voor artsen en verpleegkundigen overeenkomen.

(Kader)leden van vakbonden en van beroepsverenigingen gelijk behandelen
De CAO’s in de gezondheidszorg bevatten nog meer ongelijkheid, namelijk tussen (kader)leden van vakbonden en van beroepsverenigingen. V&VN en de vakbonden maken zich beiden sterk voor de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat sommige CAO-bepalingen alleen gelden voor leden van de vakbonden, is daarom onterecht. V&VN wil dat deze regelingen - voor zover het om vergelijkbare activiteiten gaat - gelijkgetrokken worden en dat er ook geen verschil wordt gemaakt tussen leden van vakbonden en die van beroepsverenigingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om betaald verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties en beroepsverenigingen.

De brief met bijlage van V&VN aan de sociale partners is te vinden op www.venvn.nl, onder Actueel.

Trefwoorden: Artsen, Cao, Ongelijkheid, Rechtvaardigheid, Verpleegkundige, Verpleegkundigen

Contact V & Vn

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share