Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen genomineerd voor Best Practice Award 2009

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen genomineerd voor Best Practice Award 2009 van Vilans

Door: Vilans  27-05-2009
Trefwoorden: Praktijk, Ouderen, Beleid

Utrecht, 26 mei 2009 - Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is genomineerd voor de Best Practice Award 2009, de prijs voor het beste initiatief op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Ouderen worstelen vaak met vragen als: Heb ik het wel goed gedaan? Heeft het leven nog wel zin? Iedereen die met ouderen werkt, heeft wel eens met levensvragen van ouderen te maken, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, ouderenadviseurs, vrijwilligers en artsen. Het Expertisenetwerk helpt hen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Praktische informatie voor het omgaan met levensvragen
Het is niet eenvoudig om op een goede manier om te gaan met levensvragen van ouderen. Zeker als er te weining tijd, geld, kennis of draagvlak is. Iedereen die zich wil inzetten voor meer en betere hulp aan ouderen bij levensvragen, kan bij het Expertisenetwerk terecht voor praktische informatie en het uitwisselen van ervaringen en kennis. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan het debat ‘Levensvragen: (on)mogelijkheden in beleid en praktijk’ op 2 juni. In het platform PRIL houden organisties elkaar op de hoogte van nieuwe regionale initiatieven. Op www.netwerklevensvragen.nl vinden bezoekers onder meer materialen voor deskundigheidsbevordering, inspirerende verhalen, trainingen en opleidingen, actuele publicaties en de wiki Levensvragen.

Krachtenbundeling
Reden voor de nominatie is de bijzondere samenwerking van negen organisaties. Mariëlle Cuijpers, projectleider van het Expertisenetwerk en senior medewerker bij Vilans:
“Wat de samenwerking bijzonder maakt, is dat we ons allemaal vanuit een andere invalshoek bezighouden met levensvragen: cliëntbelang, uitvoering, beleid, onderwijs, levensbeschouwing. Samen kunnen we meer betekenen dan ieder voor zich. Daarom willen we iedereen graag uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten.” Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerking van ActiZ, Agora, MOgroep, PCOB en Unie KBO, PThU, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Award uitgereikt tijdens Best Practice Evenement
De Best Practice Award wordt uitgereikt op 25 juni tijdens het Best Practices Evenement in Utrecht. Aan het eind van de dag maakt de vakjury met vertegenwoordigers van VGN, NVZ, GGZ en ActiZ de winnaar van de Best Practice Award bekend. Vorig jaar won Vilans de Best Practice Award samen met TNO en Zorgpalet. Zij ontvingen de prijs voor een project voor draadloze domotica waarmee mensen met een ingewikkelde zorgvraag zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

-------------------------------------Einde persbericht--------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Cuijpers, telefoon (030) 789 24 08 of Christien Begemann, telefoon (030) 789 24 07, e-mail [email protected], of de afdeling Communicatie, Dorine van den Brandhof, telefoon (030) 789 23 54, e-mail [email protected] Voor het opvragen van het logo van het Expertisenetwerk Levensvragen Ouderen in drukkwaliteit kunt u eveneens contact opnemen met Dorine van den Brandhof.

De activiteiten van het Expertisenetwerk worden mede mogelijk gemaakt door: Brentano, de gezamenlijke religieuzen in Nederland via de commissie PIN, Ministerie van VWS, Ouderenfonds, Porticus, R.C. Maagdenhuis, RCOAK, Skanfonds, Sluyterman van Loo, Vereniging Het Zonnehuis en VSBfonds.

Trefwoorden: Beleid, Levensvragen, Ouderen, Praktijk, Zingeving