Meer aandacht voor betere inzet van vrijwilligers in de zorg

Door: Vilans  23-03-2009
Trefwoorden: Zorg, Vrijwilligers, Vrijwilligerswerk

Bussemaker benoemt belang Zorg Beter met Vrijwilligers
Op Make a Difference Day legde staatssecretaris Bussemaker van VWS uit wat Zorg Beter met Vrijwilligers te bieden heeft: “Het wordt steeds belangrijker dat zorgorganisaties rekening houden met de wensen en competenties van hun vrijwilligers. Hoe maak je het voor hen aantrekkelijk? Hoe zorg je voor een goede samenwerking met beroepskrachten en familie? Zorg Beter met Vrijwilligers draagt hieraan bij. Handreikingen en checklists kunnen helpen om de positie van vrijwilligers en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de zorg te versterken.”

Alles over vrijwilligerswerk in de zorg
De nieuwe website biedt informatie over actuele ontwikkelingen en handige methodieken die kunnen helpen om vrijwilligers optimaal in te zetten. Vijf verbeterthema’s staan centraal: Verantwoorde zorg, Werving en behoud, Maatschappelijke stages, Nieuwe werkterreinen en Managen met andere spelregels. Er is een databank met inspirerende voorbeelden en bestaande werkmaterialen, instrumenten en folders. Op de site staan verder interviews met vrijwilligers, actuele publicaties en u kunt uzelf testen voor het vrijwilligerswerk. Ook als u goede voorbeelden heeft of uw mening wilt geven over het vrijwilligerswerk kunt u terecht opwww.zorgbetermetvrijwilligers.nl.

Trefwoorden: Vrijwilligers, Vrijwilligerswerk, Zorg, Zorgorganisaties