Nieuw project helpt zorgorganisaties vrijwilligers optimaal in te zetten

Door: Vilans  16-12-2008
Trefwoorden: Vrijwilligers, Vilans, Zorg Beter Met Vrijwilligers

Utrecht, 16 december 2008 – Het vrijwilligerswerk in de zorg is volop in beweging. De leeftijd van de vrijwilligers in de zorg is nu nog hoog, ruim boven de zestig. Nieuwe groepen vrijwilligers weten de weg naar de zorg te vinden, zoals scholieren op maatschappelijke stage. Ook de werkzaamheden van vrijwilligers veranderen. Deze ontwikkelingen leiden tot veel vragen bij organisaties en professionals in de zorg: aan welke eisen moeten vrijwilligers voldoen? Hoe kunnen ze goed toegerust worden voor hun werk? Hoe realiseer je een goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten? Het project ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ geeft zorgorganisaties antwoord op deze vragen. Het project gaat van start in december 2008.

Verbeterpakketten
De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Maar dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ helpt zorgorganisaties hierbij. Er worden verbeterpakketten samengesteld met inspirerende voorbeelden, handreikingen, werkdocumenten en checklists. Zorgorganisaties kunnen de verbeterpakketten gebruiken om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en de begeleiding van vrijwilligers te verbeteren.

Extra ondersteuning in verbetertrajecten
In april 2009 starten de eerste verbetertrajecten. Organisaties, die meedoen aan een verbetertraject, krijgen extra ondersteuning. Deskundige adviseurs van Vilans, MOVISIE en Sting begeleiden hen bij het benoemen van concrete verbeterdoelen, het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak, het creëren van draagvlak en borging in de organisatie. De deelnemende organisaties wisselen met elkaar ervaringen en tips uit tijdens werkconferenties.

Onderwerpen
De verbeterpakketten en -trajecten behandelen vijf onderwerpen:
• Vrijwilligers en verantwoorde zorg: hoe betrek je vrijwilligers bij verantwoorde zorg? Hoe zit het met de grenzen: wat laat je vrijwilligers wel en niet doen?
• Werving en behoud van diverse groepen vrijwilligers: sluiten de vele methodieken aan bij de praktijk in de zorgorganisaties? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de diverse groepen?
• Maatschappelijke stages in de zorg: wat zijn de succes- en faalfactoren van een grootschalige invulling van maatschappelijke stages in de zorg?
• Nieuwe werkterreinen voor vrijwilligers: op welke nieuwe terreinen kunnen vrijwilligers ingezet worden (vanuit sociale netwerken, in kleinschalige woonvormen, via internet)?
• Managen met andere spelregels: hoe stuur je vrijwilligers aan? Hoe zorg je voor een goede samenwerking met beroepskrachten?

Kennis gebundeld in samenwerking
Het project is een samenwerking van organisaties die zich vanuit verschillende invalshoeken bezig houden met vrijwilligerswerk. Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg en ondersteuning, voert het project uit in samenwerking met MOVISIE (kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling), Sting (landelijke beroepsvereniging verzorgenden & zorgprojecten), Agora (landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk), ActiZ (brancheorganisatie voor zorgondernemers) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Meer informatie
Informatie over het project ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ is te vinden op www.vrijwilligerswerkindezorg.nl of neem contact op met projectleider Cecil Scholten,
T 030 789 2411, E [email protected]

Trefwoorden: Vilans, Vrijwilligers, Zorg Beter Met Vrijwilligers