Nu aanmelden voor tweede ronde Verbetertraject Plus

Door: Vilans  28-03-2008
Trefwoorden: Kwaliteit, Verbetertraject

Nieuwe kans om kwaliteit van zorg structureel te verbeteren
Nu aanmelden voor tweede ronde Verbetertraject Plus


Utrecht, 21 maart 2008 - Organisaties in de langdurende zorg kunnen zich nu aanmelden voor de tweede ronde van het Verbetertraject Plus. Het Verbetertraject Plus ondersteunt hen bij het organisatiebreed verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt aan de hand van een of meerdere thema’s. Voorbeelden van resultaten die behaald kunnen worden zijn: vijftig procent reductie van decubitus, dertig procent minder valincidenten en een halvering van het aantal medicatiefouten. Aan het einde van het traject zijn de deelnemers in staat om ook zelf op een systematische manier verbeteringen binnen de organisatie door te voeren.
De tweede ronde van het Verbetertraject Plus start in september 2008 en duurt anderhalf jaar.De aanpak van het Verbetertraject Plus blijkt te voorzien in een behoefte. Voor de eerste ronde die in april van start gaat, hebben zich meer dan 35 organisaties aangemeld. Een van die organisaties is IrisZorg, instelling voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Don Olthof, voorzitter Raad van Bestuur van IrisZorg: “IrisZorg heeft meegedaan aan Zorg voor Beter met een pilotproject op een van de locaties met als thema medicatieveiligheid. Ik vind het uitstekend dat in Verbetertraject Plus implementatie en borging sterke aandacht krijgt. Daarmee voorkom je dat het resultaat bij een pilot blijft hangen en in de tijd langzaam verdampt.” In het Verbetertraject Plus is er dan ook veel aandacht voor onderwerpen als leren op de werkplek, leiderschap en sturing van management.Verbeterthema’s

Deelnemers kunnen kiezen voor één tot maximaal drie thema’s: decubitus, eten en drinken, probleemgedrag, valpreventie, medicatieveiligheid en preventie van seksueel misbruik. Speciaal voor de gehandicaptenzorg zijn de thema’s werken met het zorg- en ondersteuningsplan, omgaan met vrijheidsbeperkingen en empowerment van cliënten. Ook organisaties uit andere sectoren kunnen zich voor deze thema’s inschrijven.Meetbare, zichtbare en duurzame resultaten

De deelnemers krijgen methoden aangereikt die in de praktijk van eerder verbetertrajecten succesvol zijn gebleken. Een team met deskundigheid op het gebied van verbeteren begeleidt de deelnemers om hen te ondersteunen bij het daadwerkelijk en duurzaam verbeteren. Gedurende het traject is er veel aandacht voor het meetbaar en zichtbaar maken van de resultaten én de rol van de cliënt en het management.Meer informatie en aanmelden

Alle instellingen in de langdurende zorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de langdurende ggz, instellingen in de gehandicaptensector, mogen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen een informatiepakket opvragen bij Vilans, telefoon (030) 789 23 19, e-mail [email protected] Meer informatie is ook te vinden op de website van Zorg voor Beter, www.zorgvoorbeter.nl/aan-de-slag/verbetertraject-plus/.Over Zorg voor Beter

Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om te werken aan kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de zorg. Dit om iedereen nu én in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen. Zorg voor Beter biedt een methodische aanpak, goede voorbeelden en advies van experts. Leren van elkaar staat centraal. Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. ZonMw heeft de regie. Vilans en TNO-Kwaliteit van Leven voeren uit.Trefwoorden: Kwaliteit, Verbetertraject