Opvallende resultaten op Vilans-symposium Kinderen met hersenletsel

Door: Vilans  10-02-2009
Trefwoorden: Kinderen, Hersenletsel, Signaleringslijst

Hersenletsel veelvoorkomend bij kinderen
Jaarlijks komen 48.000 kinderen van 0 tot en met 4 jaar op de Spoedeisende Hulp en 5600 kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de huiselijke omgeving. De meesten van hen zijn één- en tweejarigen. Van de kinderen die in het ziekenhuis belanden, heeft een op de vijf hersenletsel.

Weinig aandacht
Er is nog weinig aandacht voor de gevolgen van licht en matig hersenletsel bij kinderen, zeker als er aan de buitenkant niets aan het kind te zien is. “Het merendeel van de ziekenhuizen die wij hebben ondervraagd volgt de kinderen na ontslag niet meer”, vertelde Vilans-onderzoekster Ieke Winkens tijdens haar presentatie. “Alleen bij kinderen met neurologische uitval of afwijkingen in de CT-scan komt er een vervolg. In andere gevallen verwijzen de ziekenhuizen bij klachten door naar de huisarts. Ook informeren zij ouders vaak niet over mogelijke lange-termijngevolgen. En dat terwijl de kinderen ook jaren later problemen kunnen houden op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.”

Signalering, ondersteuning, richtlijnen
De signaleringslijst is een korte, bruikbare lijst die professionals helpt de mogelijke gevolgen van hersenletsel te signaleren. Tijdens het symposium hoorden professionals hoe zij de signaleringslijst kunnen inzetten. Ambulante begeleiders lieten zien welke ondersteuning zij kunnen bieden in het reguliere onderwijs bij leerproblemen. Professor Vles, kinderneuroloog van het Academisch Ziekenhuis Maastricht lichtte een tipje van de sluier op van de toekomstige richtlijnen voor licht schedel- en hersenletsel.

Gezinsondersteuning
Ook gezinsondersteuning bij kinderen met NAH kwam aan bod. Hier is nog weinig aanbod, terwijl een kind met NAH een bron van ernstige problemen binnen het gezin kan vormen, aldus NAH-expert Eric Hermans van Vilans. Met name gedragsproblemen spelen hierbij een rol. Vilans legt zich de komende tijd toe op het ontwikkelen van een passend ondersteuningsaanbod.

Trefwoorden: Hersenletsel, Kinderen, Signaleringslijst