Probleemgedrag bij ouderen: doe er iets aan!

Probleemgedrag bij ouderen: doe er iets aan! van Vilans

Door: Vilans  05-06-2008
Trefwoorden: Zorg, Ouderen, Verpleeghuis

Probleemgedrag bij ouderen: doe er iets aan!Start derde ronde verbetertraject Probleemgedrag
Utrecht, 4 juni 2008 - Probleemgedrag bij ouderen die in zorginstellingen wonen is een schrijnend en vaak onderbelicht probleem. De laatste tijd wordt meer en meer duidelijk hoe ernstig de problemen vaak zijn. Uit het promotieonderzoek van verpleeghuisarts Sytse Zuidema blijkt dat vier van de vijf verpleeghuisbewoners met dementie probleemgedrag vertoont en dat 65 procent van hen gedragsbeïnvloedende medicijnen krijgt. Gerichte aandacht voor de aanpak van probleemgedrag is dan ook dringend noodzakelijk.Belastend

Probleemgedrag is belastend voor degene die het gedrag vertoont en de mensen in zijn of haar omgeving. Onder probleemgedrag wordt verstaan gedrag als agressie, apathie, onrust, somberheid, gedrag voortkomend uit wanen, hallucinaties en angst. Wanneer ouderen probleemgedrag vertonen, is dit vaak een signaal dat zij zich niet prettig voelen, zich niet welbevinden. Voor familie is dit vervelend om mee te maken en voor verzorgenden is het probleemgedrag vaak erg belastend. Verzorgenden hebben vaak niet genoeg tijd om voldoende aandacht aan bewoners te besteden, waardoor gedragsproblemen verder kunnen toenemen.Verbetertraject

In het kader van Zorg voor Beter loopt het verbetertraject Probleemgedrag. De derde, en voorlopig laatste, ronde start in oktober 2008. Zorginstellingen die actief aan het werk willen om probleemgedrag bij hun bewoners verder te verminderen, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Instellingen maken allereerst een analyse van de probleemsituatie. Een goede analyse leidt tot ideeën

voor mogelijke interventies die het probleemgedrag kunnen verminderen. Een aantal interventies zal gericht zijn op individuele cliënten, andere meer op organisatorische aspecten, zoals het organiseren van intervisie binnen een team. Interventies raken de werkterreinen van allerlei disciplines. Een multidisciplinaire aanpak is om die reden noodzakelijk binnen dit verbetertraject. Overleg met bewoner of familie, zorgvuldige observatie en samenwerking staan centraal in dit traject. Een stappenplan en een eenvoudige registratiemethode zijn ontwikkeld, waardoor goed zichtbaar is wat de resultaten van het verbetertraject zijn. Er is een werkwijze ontwikkeld waarbij gerichte aandacht voor het probleemgedrag leidt tot meer inzicht op het totale welbevinden van de bewoner.Meerwaarde

In de zorg is veel expertise aanwezig om probleemgedrag goed te hanteren. Het verbetertraject heeft ten doel de aanwezige expertise optimaal te benutten, door goed samen te werken binnen teams en in multidisciplinair verband. Daarnaast is de uitwisseling met andere instellingen over ervaringen, deskundigheden en successen een belangrijk onderdeel van dit verbetertraject. Bovendien kunnen instellingen gebruik maken van goede praktijkvoorbeelden en staat de expertise van een breed scala aan deskundigen ter beschikking. Medewerkers van de NVVA beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters, het CCE Centrum voor Consultatie en Expertise, de Sectie Psychologen in de ouderenzorg (SPO) van het NIP Nederlands Instituut voor Psychologen, en Vilans ondersteunen de deelnemers.Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de Verbetertrajecten is te vinden op www.zorgvoorbeter.nl/verbetertrajecten. Instellingen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het verbetertraject Probleemgedrag kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen via tel. (030) 789 23 18/19, e-mail [email protected]

Trefwoorden: Ouderen, Verpleeghuis, Zorg