Publicatie en symposium‘Gewoon beginnen, al doende leren’

Door: Vilans  28-03-2008
Trefwoorden: Symposium, Vraaggericht Werken

Nieuw: handvatten voor vraaggericht werken in de langdurige zorg

Publicatie en symposium‘Gewoon beginnen, al doende leren’
Utrecht, 20 maart 2008 – Hoe kunnen woon-zorginstellingen hun diensten beter afstemmen op de wensen van hun cliënten? Vraaggericht werken is makkelijker gezegd dan gedaan. Met de Vilans-publicatie Gewoon beginnen, al doende leren, zijn er nu praktische handvatten om te realiseren dat de zorgvrager centraal staat. De publicatie bevat voorbeelden van organisaties die als voorlopers de omslag naar een vraaggerichte werkwijze hebben gemaakt of daarmee een eind op weg zijn. De auteurs hebben leidinggevenden en leden van cliëntenraden van verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg geïnterviewd. Aan de hand van een aantal thema’s, zoals ‘het proces van cultuurverandering’ en ‘de veranderende rol van cliënten en families’, maakt de lezer kennis met de aanpak en ervaringen van de geïnterviewde organisaties. Dit biedt tevens handvatten voor het in gang zetten van veranderingen in de eigen organisatie.

De hele organisatie aan het werk!
Vernieuwing ontstaat meestal op initiatief van bestuurders van zorgorganisaties. Zij besluiten op een zeker moment het roer om te gooien. Dit besluit wordt genomen vanuit hun eigen visie op kwaliteit van leven en zorg. Maar hoe krijg je de hele organisatie enthousiast en zorg je voor een blijvende cultuuromslag? Stapsgewijs en met inspirerende voorbeelden van andere organisaties wordt duidelijk hoe een nieuwe werkwijze tot stand komt.

Niet genezen maar een zo goed mogelijk leven
Instellingen voor langdurige zorg zijn oorspronkelijk opgezet naar het voorbeeld van de zorg in ziekenhuizen, waar genezing voorop staat. Mensen die zorg nodig hebben moeten hun leven aanpassen aan de werkwijze van de organisatie. Zij hebben weinig zeggenschap over hun leven. De laatste jaren is er een vernieuwd inzicht in de langdurige zorg, het accent ligt daar niet op genezen. Een handicap is immers niet tijdelijk en dementie is niet te genezen. De nadruk zou moeten liggen op een kwalitatief zo goed mogelijk leven met beperkingen. Daarvoor zijn een prettige woonomgeving, sociale contacten en welbevinden van essentieel belang.

Symposium
Op woensdagmiddag 23 april 2008 organiseert Vilans het symposium Gewoon Beginnen voor locatiemanagers, bestuurders en stafmedewerkers. Meer informatie en opgeven voor het symposium: www.vilans.nl/clientenperspectief.

De publicatie Gewoon beginnen, al doende leren is geschreven door Ank Loog en Marjolein Moree en kost € 7,50. ISBN 978-90-8839-038-8. Te bestellen via www.vilans.nl/webwinkel.Trefwoorden: Symposium, Vraaggericht Werken