Vilans brengt preventieve activiteiten voor ouderen in kaart

Door: Vilans  17-06-2009
Trefwoorden: Preventie, Ouderenzorg

Utrecht, 11 juni 2009 - Sociaal isolement, te weinig beweging, depressies, slechte voeding, vallen en verkeerd medicijngebruik. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de fysieke, sociale en psychische problemen waarmee ouderen te maken kunnen krijgen. Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg, inventariseert met subsidie van VWS welke activiteiten GGD’s, gemeenten, GGZ-en thuiszorginstellingen, huisartsen en andere lokale partijen nu al uitvoeren om deze problemen te voorkomen.

Onduidelijkheid over taakverdeling lokale organisaties
In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat dat gemeenten straks verantwoordelijk zijn voor preventieve activiteiten voor ouderen. Maar tot nu toe bestaat er onduidelijkheid over hoe de gemeenten het preventieve beleid gericht op ouderen moeten vormgeven. Wat wordt de rol van bijvoorbeeld de GGD’s, thuiszorg, huisartsen en de Consultatiebureaus voor Ouderen als de wet straks van kracht gaat? En hoe sluiten de preventieve activiteiten aan bij het Wmo-beleid?

Inventarisatie biedt inzicht
Vilans gaat met subsidie van VWS inventariseren wie op dit moment welke preventieve activiteiten voor ouderen uitvoert en welke groepen ouderen zij hiermee bereiken. VWS gebruikt deze informatie om inzicht te krijgen in de lacunes die er zijn, te bepalen aan welke eisen gemeentes minimaal moeten voldoen en goede voorbeelden te verspreiden.

Resultaten verwacht in najaar
De quikscan bestaat uit een casestudie in de gemeenten Groningen, Rotterdam, Helder, Losser en Wageningen. Daar komen naast lokale organisaties ook ouderen zelf aan het woord. Organisaties in veertig gemeenten vullen een vragenlijst in over de activiteiten die zij uitvoeren. De Consultatiebureaus voor Ouderen krijgen een aparte vragenlijst. Daarnaast interviewt Vilans de belangrijkste landelijke organisaties die preventieve zorg voor ouderen in hun takenpakket hebben. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie over de quickscan naar preventieve activiteiten in de ouderenzorg kunt u contact opnemen met Alice Schippers, (030) 789 2401 of [email protected]


-------------------------------------Noot voor de redactie--------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vilans, Alice Schippers, (030) 789 2401 of [email protected], of de afdeling Communicatie, Dorine van den Brandhof, telefoon (030) 789 23 54, e-mail [email protected] Meer informatie over Vilans vindt u op www.vilans.nl.

Trefwoorden: Ouderenzorg, Preventie