Wegwijzer voor ontwikkelen en invoeren familiebeleid in de GGZ

Wegwijzer voor ontwikkelen en invoeren familiebeleid in de GGZ van Vilans

Door: Vilans  05-12-2008
Trefwoorden: Familie, Beleid, Mantelzorg

In de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening spelen familieleden een belangrijke rol. Als familieleden een deel van de zorg voor hun naaste met een psychiatrische aandoening op zich nemen, kan dit een positieve invloed hebben op de behandeling en het herstel. Maar tegelijk lopen de familieleden het gevaar overbelast te worden. Het is daarom belangrijk dat GGZ-instellingen een goede relatie met familieleden hebben en hen waar mogelijk ondersteunen. Maar hoe ontwikkel en implementeer je succesvol familiebeleid? De nieuwe brochure 'Familie in de GGZ: partner in zorg. Van beleid naar uitvoering' is een uitgave van het Expertisecentrum Mantelzorg en geeft GGZ-instellingen een handreiking bij de ontwikkeling en invoering van familiebeleid.

Familiebeleid op alle niveaus in de organisatie
Familieparticipatie in GGZ-instellingen is in beweging. Veel organisaties hebben familiebeleid ontwikkeld en ondernemen activiteiten om dit beleid in te voeren. “De praktijk laat zien dat er niet één recept is voor de invoering van familiebeleid. Familiebeleid heeft alleen kans van slagen als het op alle niveaus in de organisatie wordt ingevoerd”, aldus Wendy van Lier, medewerker van het Expertisecentrum Mantelzorg en auteur van de brochure. De brochure beschrijft een aantal uiteenlopende initiatieven die GGZ-instellingen tegelijkertijd kunnen ondernemen om familiebeleid op alle niveaus in de organisatie in te voeren. Zoals familieraden, familievertrouwenspersonen en cursussen en trainingen.

Structurele en culturele verandering
Instrumenten als richtlijnen, protocollen en checklisten helpen instellingen om familiebeleid structureel te implementeren. Vervolgens is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hulpverleners gemotiveerd en in staat zijn om deze instrumenten ook daadwerkelijk te gebruiken. De brochure besteedt daarom aandacht aan formele instrumenten voor familiebeleid en aan manieren waarop organisaties in de GGZ vorm kunnen geven aan de cultuurverandering. Bijvoorbeeld door triadeconferenties, deskundigheidsbevordering en inzet van hulpverleners bij voorlichting of psycho-educatie.

Bestellen
U kunt de brochure kosteloos bestellen - zolang de voorraad strekt en onder vermelding van het doel waarvoor u de brochure wilt gebruiken - via [email protected] en gratis downloaden op de website www.expertisecentrummantelzorg.nl.

Over het Expertisecentrum Mantelzorg
Het Expertisecentrum Mantelzorg (voorheen Expertisecentrum Informele Zorg) is het landelijk kenniscentrum op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Met een breed scala aan diensten en producten voor alle sectoren waar mantelzorg(ondersteuning) een aandachtspunt is of zou moeten zijn. Van visie tot praktische oplossingen en van inspiratie tot kennis en advies. Het Expertisecentrum Mantelzorg is een samenwerkingsverband van MOVISIE en Vilans.

Trefwoorden: Beleid, Familie, Mantelzorg