Belangenverstrengeling en ondoorzichtigheid in optreden FNV bij adviseren ontslagen werknemers

Door: VRB Adviesgroep  19-09-2012
Trefwoorden: Ontslag, Reorganisatie, Gouden Handdruk

 Belangenverstrengeling en ondoorzichtigheid in optreden FNV bij adviseren ontslagen werknemers

Utrecht: 4 september 2012 - Vakbond FNV is als vakbond een belangenbehartiger voor de bij haar aangesloten leden. FNV is een niet-commerciële instelling die onder het grote publiek onder andere bekend is door het kosteloos invullen van belastingformulieren door een groot aantal vrijwilligers en het organiseren van demonstraties voor meer loon voor de bij haar aangesloten leden. FNV leent al enige tijd - haar in vele jaren en door vele vrijwilligers zorgvuldig opgebouwde naam - uit aan een commercieel bedrijf.

Een commerciële bedrijf dat ‘gecamoufleerd’ onder de naam FNV en met gebruik van deze naam geld verdient. Aanwendingsmogelijkheden ontslagvergoeding Nog steeds reorganiseren veel bedrijven waarbij aan deze ontslagen medewerkers vaak ontslagvergoedingen worden uitgekeerd. Bedrijven spelen in op de behoefte van werknemers om geïnformeerd en geadviseerd te worden over de aanwending van een dergelijke ontslagvergoeding. Aanwendingsmogelijkheden met een ontslagvergoeding zijn banksparen, verzekeren en het oprichten van een stamrecht BV. Allemaal producten en diensten waaraan deze bedrijven omzet en / of provisies ontvangen. FNV zit als vakbond ‘vooraan’ bij totstandkoming sociaal plan FNV is in Nederland als vakbond betrokken bij de totstandkoming van vele sociale plannen. Aangezien FNV al betrokken is bij de totstandkoming van een sociaal plan zit zij daar waar het gaat om het inschakelen van partijen die ontslagen werknemers informeert en adviseert helemaal vooraan. Met deze unieke positie zou FNV ervoor kunnen zorgen dat zij één bedrijf naar voren schuiven om ontslagen werknemers te informeren. FNV zou ervoor kunnen zorgen dat één bedrijf de ontslagen werknemers kan adviseren. FNV zou ervoor kunnen zorgen dat hiervoor in het sociaal plan door bedrijven geld wordt vrijgemaakt. FNV zou ervoor kunnen zorgen dat FNV van deze partij geld ontvangt om in ruil daarvoor de naam FNV te mogen gebruiken.  

Belangenverstrengeling en ondoorzichtigheid in optreden FNV Middels FNV Financieel Adviseurs komen non-profit (vakbond / belangenvereniging) en het winst gerichte bedrijfsleven op een ondoorzichtige manier tezamen. Het zou toch wat zijn als de consumentenbond een samenwerking heeft met Philips, hierdoor een commercieel belang heeft bij het succes van Philips en door dit commerciële belang telkenmale Philips naar voren schuift als ‘beste keus’. In een dergelijk geval zou de consumentenbond spreekwoordelijk opereren als “wolf in schaapskleren”. Een vakbondsnaam als FNV wordt als belangenvereniging op zijn minst geassocieerd met onpartijdigheid, onafhankelijkheid (denk aan het imago dat FNV heeft opgebouwd door alle vrijwilligers die zich jarenlang voor deze organisatie hebben ingezet) en dient te werken zonder winstoogmerk. FNV dient als vakbond alles in het teken van haar leden te zetten en zou alles wat riekt naar commercie buiten moeten sluiten en moeten overlaten aan de markt. Voor deze onpartijdige houding betalen de aangesloten leden contributie en spannen vele vrijwilligers zich dagelijks in. Transparantie als hoogste goed.

Indien FNV in bepaalde situaties toch besluit om samen te werken met commerciële bedrijven dan dient zij dit zo transparant mogelijk te communiceren en dient zij hier onder geen enkele voorwaarde haar naam aan te verbinden. ‘Rookgordijnen’ en ‘dwaalsporen’ hebben we in de financiële wereld al genoeg gehad.   Pim van Rijswijk is directeur van VRB Belastingadviseurs en is specialist in het informeren en adviseren van ontslagen werknemers ten aanzien van de aanwending van ontslagvergoedingen. Pim van Rijswijk is telefonisch te bereiken onder nummer: 0346 - 555 797 of via email: .

Trefwoorden: Gouden Handdruk, Ontslag, Ontslagvergoeding, Reorganisatie, Stamrecht Bv

Ander nieuws en updates van VRB Adviesgroep

21-06-2011

De VRB Vastgoedtrip naar Spanje

Veel cliënten van VRB Belastingadviseurs hebben door VRB een stamrecht BV laten oprichten.


Seksshop en seksartikelen vanuit stamrecht BV van VRB Adviesgroep thumbnail
08-06-2011

Seksshop en seksartikelen vanuit stamrecht BV

De ontslagvergoeding of gouden handdruk wordt vervolgens gebruikt als startkapitaal voor de start van eventuele bedrijfsactiviteiten.