BV of stamrecht BV makkelijk en kosteloos beëindigen en opheffen

Door: VRB Adviesgroep  24-03-2011
Trefwoorden: Gouden Handdruk, Stamrecht Bv, BV oprichten

Utrecht, 21 maart 2010 - De afgelopen jaren zijn er in Nederland - onder andere door VRB Belastingadviseurs, specialist en marktleider in het oprichten en onderhouden van BV’s, stamrecht BV’s en de holdingstructuur - vele BV's opgericht.

Deze BV's en stamrecht BV’s zal men op een bepaald moment weer opheffen en beëindigen. Vaak zal men overgaan tot het beëindigen en opheffen van een BV of stamrecht BV indien deze BV of stamrecht BV geen 'doel' meer dient. Bij een pure stamrecht BV is er geen doel meer indien de stamrechtverplichting volledig tot uitkering is gekomen. De stamrecht BV kan men dan beëindigen en opheffen.

Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs: "Een BV of stamrecht BV kan men eenvoudig beëindigen en opheffen zonder hiervoor notariskosten te betalen. Een boekhouder of accountant zal dan voor de betreffende BV of stamrecht BV een eindbalans opstellen. Een eventueel positief saldo moet men dan als dividend uitkeren aan de aandeelhouder(s) van de betreffende BV. In de vergadering van aandeelhouders dient men middels een besluit vast te leggen dat de BV of stamrecht BV per een bepaalde datum wordt beëindigd en opgeheven. Verder moet men iemand aanwijzen die als 'bewaarder van de boeken en bescheiden' van de BV of stamrecht BV wordt aangesteld".

Middels een formulier 17.a van de Kamer van Koophandel dient men het ontbinden van de BV of stamrecht BV en de 'bewaarder van de boeken en bescheiden' in te schrijven in het Handelsregister.

Bij de Kamer van Koophandel moet men dus afgeven: een ingevuld en getekend formulier 17.a, het besluit tot ontbinden van de BV of stamrecht BV en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van dit formulier. In het Handelsregister wordt vervolgens vermeld dat de BV is ontbonden.

Pim van Rijswijk is directeur van VRB Belastingadviseurs (www.vrbadvies.nl). VRB Belastingadviseurs in marktleider in het oprichten en onderhouden van BV's, stamrecht BV’s en de holdingstructuur.

Trefwoorden: BV oprichten, Gouden Handdruk, Stamrecht Bv