DGA van BV of stamrecht BV moet verplicht overeenkomsten opstellen

Door: VRB Adviesgroep  29-03-2011
Trefwoorden: Ontslagvergoeding, Stamrecht Bv, BV oprichten

Een Directeur grootaandeelhouder (DGA) van een BV, stamrecht BV of holdingstructuur moet tussen hem als DGA en zijn BV of stamrecht BV verschillende akten en overeenkomsten opstellen en alle afspraken tussen hem als DGA en zijn BV of stamrecht BV schriftelijk in overeenkomsten vastleggen.

Overeenkomst opstellen

Zo moet een DGA bij iedere BV een rekening courantovereenkomst opstellen, indien een DGA geld wil lenen van zijn BV een leningsovereenkomst opstellen en een arbeidsovereenkomst opstellen indien de DGA werkzaamheden gaat verrichten voor zijn BV.

Holdingstructuur
Heeft u als DGA een holdingstructuur dan moet u als DGA tussen uw holding BV en de werk BV een managementovereenkomst opstellen.  Indien er meerdere aandeelhouders aanwezig zijn dan moet men een aandeelhoudersovereenkomst opstellen.

Stamrecht BV
Heeft u als DGA een stamrecht BV dan moet u tussen u en uw stamrecht BV een stamrechtovereenkomst opstellen. Gaat u periodiek geld onttrekken aan uw stamrecht BV dan moet een akte tot periodieke uitkering opstellen. Beide akten en overeenkomsten moet u laten voorleggen en afstemmen met de Belastingdienst.

Pim van Rijswijk is directeur van VRB Belastingadviseurs (www.vrbadvies.nl), marktleider in het oprichten en onderhouden van BV’s, stamrecht BV’s en de holdingstructuur.

Trefwoorden: BV oprichten, Ontslagvergoeding, Stamrecht Bv