Lagere tarieven loonbelasting interessant voor oprichten stamrecht BV

Door: VRB Adviesgroep  20-04-2011
Trefwoorden: Gouden Handdruk, Ontslagvergoeding, Stamrecht Bv

Utrecht, 20 april 2011 - Staatssecretaris Weekers van Financiën doet een vergaand voorstel om de tarieven voor de loonbelasting / inkomstenbelasting te verlagen. Dit voorstel is erg goed nieuws voor mensen met een stamrecht BV of voor diegenen die een stamrecht BV willen laten oprichten.

Indien iemand zijn ontslagvergoeding in een stamrecht BV laat afstorten dan wordt de loonbelasting doorgeschoven naar een moment in de toekomst, zegt Pim van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs. “Hoe lager de tarieven voor de loonbelasting in de toekomst zijn, hoe minder belasting er dus door de stamrecht BV hoeft te worden afgedragen en hoe beter dit uiteindelijk is voor de begunstigde van de stamrecht BV” aldus Van Rijswijk.

Wel zal het lage BTW tarief van 6% in alle waarschijnlijkheid worden verhoogd naar 19%. Aangezien een stamrecht BV (beheer BV) in de regel niet belastingplichtig is voor de omzetbelasting heeft de verhoging van het BTW percentage geen invloed op het oprichten of onderhouden van een stamrecht BV.

Trefwoorden: Gouden Handdruk, Ontslagvergoeding, Stamrecht Bv