Medisch Technologisch Innovatie Centrum (MTIC) ontvangt grote subsidie van EZ

Door: WeLL Design  19-08-2008

Medisch Technologisch Innovatie Centrum (MTIC), waarvan WeLL Design medegrondlegger en pionier is, ontvangt grote subsidie van EZ

Het MTIC is een initiatief van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is opgericht om ideeën en
behoeftes van zorgprofessionals om te zetten in medisch technologische oplossingen.
Het richt zich op nieuwe oplossingen voor de diagnose en behandeling van patiënten.
Het MTIC is een expertisecentrum voor het realiseren van zorginnovaties met een technisch karakter.

WeLL Design, op het spoor gezet van dit initiatief door Louis Roxs, destijds van Task Force Innovation
Utrecht, heeft zich vanaf het prille begin actief ingezet om dit Centrum van de grond te krijgen.
Luuk Evers (WeLL) faciliteerde de eerste brainstormsessies voor pilotprojecten en Karianne Lindenhovius
(WeLL) werd ingezet als projectleider voor het opzetten van het centrum. WeLL Design mag dan ook met
recht medegrondlegger en pionier van dit centrum worden genoemd. Op 2 juli ontving het MTIC van het
ministerie van Economische Zaken een grote subsidie in het kader van 'Pieken in de Delta'. Dit heugelijk
feit werd feestelijk gevierd met een borrel op 10 juli. Hiermee kan het MTIC nu echt uit de startblokken.

WeLL Design en CCM Centre for Concepts in Mechatronics vormen samen met het UMC Utrecht het
kernteam van het MTIC. Het kernteam werkt als motor om innovatieprojecten te starten.

Wilt u meer van dit initiatief weten neem dan contact op met Luuk Evers (030 29 85 815).
Het MTIC is nu ook op internet te vinden op www.umcutrecht.nl/mtic.