Informatieve en ontspannen Delcam gebruikersdag

Informatieve en ontspannen Delcam gebruikersdag van Bemet International

Door: Bemet International  28-09-2012
Trefwoorden: CAD/CAM

    

Donderdag 27 september jl. organiseerdeBemet International voor de 10 keer de Delcam gebruikersdag.Vanwege deze speciale editie heeft Bemet ervoor gekozen om, naast hetinformatieve gedeelte, ruimte voor ontspanning in het programma op te nemen. Delocatie was dit jaar Sport- en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Hetinformatieve ochtendprogramma stond in het teken van de nieuwe versies en functionaliteiten,het middagprogramma vond plaats op de Pitch & Putt golfbaan. De organisatiekijkt terug op een geslaagde dag met meer dan 20 deelnemers die zich lieten informerenover de laatste ontwikkelingen omtrent de software van Delcam.

Informatief ochtendprogramma
Het ochtendprogramma begon met het openingswoord door Bemet-directeur JohnHazebroek. Hierin stond hij uitgebreid stil bij het 10-jarig bestaan van degebruikersdag en zette daarom een aantal vaste bezoekers van de dag in hetzonnetje. Vervolgens legde hij, met een aantal spraakmakende filmpjes, de linktussen topsport en het leveren van topprestaties door te werken met de softwarevan Delcam.

Na hetwelkomstwoord was het tijd voor een presentatie over PowerSHAPE. Hierin werdbesproken hoe modellen in PowerSHAPE geïmporteerd kunnen worden en vervolgenshoe deze eenvoudig met Solid Doctor opgeknapt kunnen worden. Ook werd uitgelegdhoe met Direct Modelling modellen aangepast kunnen worden. Na deze plenairesessies hadden de deelnemers de keuze om een tweetal themasessies te volgen: "Watis nieuw in PowerMILL" en "Wat is nieuw in ArtCAM".

Wat is nieuw in PowerMILL

Tijdens dethemasessie “Wat is nieuw in PowerMILL” kwamen zeer veel noviteiten aan bod.Achtereenvolgens werden de volgende onderwerpen besproken: Interface, Reordertoolpath, Machine Simulatie, Surface Selectie, Patterns & Boundaries,Toolpath Editing, Private Boundaries, Toolpad Kwaliteit, Tool Axis Definitie,Vortex en MachineDNA.

Wat is nieuw in ArtCAM

In de deelsessie“Wat is nieuw in ArtCAM” werden eerst de kleine aanpassingen in ArtCAM, dievoor de gebruikers erg handig kunnen zijn, behandeld en gedemonstreerd. Daarnawerden de grote veranderingen uitvoerig besproken en werd hier dieper opingegaan tijdens een demonstratie.

Ontspanning in het middagprogramma
Na de lunch was er tijd voor ontspanning op de Pitch & Putt golfbaan vanPapendal. Deze activiteit werd zeer gewaardeerd door de bezoeker en de sfeerwas, ondanks het regenachtige weer, uitstekend. De organisatie van de Delcamgebruikersdag kijkt dan ook terug op een geslaagde 10e editie.

Trefwoorden: CAD/CAM

Ander nieuws en updates van Bemet International

Inzicht in bedrijfsprestaties met online managementtool van Bemet International thumbnail
17-07-2014

Inzicht in bedrijfsprestaties met online managementtool

Met de online managementtool Management Cockpit van Bemet International krijgt de manager op eenvoudige wijze inzicht in de prestaties van zijn bedrijf of afdeling. Waar en wanneer hij maar wilt.


14-09-2012

Nieuwe functionaliteiten in PowerMILL 2013

De 2013-versie van PowerMILL bevat twee revolutionaire functionaliteiten, te weten: het unieke Delcam Machine DNA en de nieuwe ruwfreesstrategie Vortex.


12-09-2012

10e editie TopSolid gebruikersdag

Donderdag 30 augustus jl. vond de 10e editie van de TopSolid en GOelan gebruikersdag plaats. Meer dan 70 deelnemers lieten zich op een ontspannende wijze informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de softwarepakketten.


07-08-2012

Bemet International brengt totaalautomatisering naar de TIV

     Van 4 tot en met 6 september vindt in Evenementenhal Hardenberg weer de Technische Industriële Vakbeurs (TIV) plaats. Net