Harm Altena van Kender Thijssen treedt toe tot adviesraad Hogeschool Utrecht

Harm Altena van Kender Thijssen treedt toe tot adviesraad Hogeschool Utrecht van Kender Thijssen

Door: Kender Thijssen  09-10-2007
Trefwoorden: Innovatie, Raad Van Advies, Innbus

Algemeen directeur adviseert Kenniscentrum Innovatie en Business van Faculteit Economie en Management

Veenendaal, 9 oktober 2007 – Harm Altena, algemeen directeur van Kender Thijssen is toegetreden tot de Raad van Advies van Kenniscentrum Innovatie en Business (InnBus) van Hogeschool Utrecht. Met zijn deelname aan de Raad van Advies wordt Harm Altena betrokken bij het verder ontwikkelen van Kenniscentrum InnBus. Hij zal vooral adviseren over het kennisdomein business, innovatie en ICT.

Kenniscentrum InnBus is onderdeel van de Faculteit Economie & Management (FEM) en bestudeert de verschillende businessaspecten rondom innovatie, zoals marketing, internationalisering, de rol van ICT, financieel-economische aspecten en het organiseren van innovatie in een bedrijf. Hierbij ligt de focus op de regio, de dienstverlening en het MKB. De Raad van Advies wordt actief betrokken bij de strategische koers van InnBus en toetst de maatschappelijke relevantie van de beoogde onderzoeksprogramma’s. Daarnaast brengt de Raad advies uit over de implicaties van ontwikkelingen in de internationale bedrijfsomgeving voor de beroepsuitoefening en het daarmee verbonden beroepsonderwijs.

“We hebben Harm Altena benaderd om toe te treden tot de adviesraad omdat Kender Thijssen in het domein van business, ICT en innovatie heeft bewezen een toonaangevend bedrijf te zijn. Een van onze lectoraten richt zich op de strategische verbinding tussen de business- en ICT-functie, een domein waarin Kender Thijssen zeer actief is. Wij kijken dan ook uit naar een ongetwijfeld vruchtbare en inspirerende samenwerking met Harm”, aldus ir. Jan Klingen, directeur van Kenniscentrum InnBus.

Harm Altena: “Ik voel me vereerd dat ik zitting mag nemen in de Raad van Advies. Kender Thijssen hecht veel waarde aan de samenwerking met een kennisinstituut als de Hogeschool Utrecht en een relatie die verder gaat dan het aannemen van net afgestudeerden. Ook intern besteden we veel aandacht aan de connectie tussen business en ICT en vervullen we hierbij graag een adviserende rol, voor zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs. Onlangs hebben we nog een seminar met als thema ‘Focus loont’ georganiseerd. Tijdens dit seminar werd verduidelijkt op welke wijze ondernemingen voordeel kunnen behalen door zich te focussen op de core business.”

Onderzoekstaak HBO
Het HBO, en dus ook Hogeschool Utrecht en de FEM, hebben sinds 2000 een nieuwe taak: onderzoek doen ten behoeve van de beroepspraktijk. Deze onderzoekstaak is toegewezen aan kenniscentra, waarin lectoraten zijn verenigd met een gezamenlijke opdracht. In een gekozen kennisdomein verbinden zij onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk om te komen tot nieuwe, bruikbare kennis. Op deze manier draagt een kenniscentrum bij aan inhoudelijke innovatie in dat domein.

Naast Harm Altena hebben o.a. zitting in de Raad van Advies van Kenniscentrum InnBus mevrouw Karien van Gennip, lid Tweede Kamer, en Jeu Bielders, voorzitter van de Kamer van Koophandel Utrecht.

---------
Over Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen, en waar men in samenwerking met relaties durft te experimenteren en te innoveren. HU biedt studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen.
HU leidt hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar de sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Meer informatie op www.hu.nl.

Over Kender Thijssen
Meer dan 26 jaar helpt Kender Thijssen middelgrote en grote organisaties in de Benelux beter te presteren. Door goed te begrijpen wat organisaties écht nastreven en door het slimmer toepassen van ICT biedt Kender Thijssen continuïteit. Continuïteit in de ICT-omgeving ter ondersteuning van dagelijkse bedrijfsvoering en kritieke processen. Of liever nog: continuïteit in de vorm van een dienst.
Kortom, één dienstverlener die kan ontwerpen, bouwen, beheren en optimaliseren en bekend staat om haar aangenaam professionele manier van werken. Daarmee heeft Kender Thijssen zich inmiddels bij de top van ICT-dienstverleners in Nederland gevoegd. Over het boekjaar 2006 realiseerde Kender Thijssen een omzet van € 65,7 miljoen. Meer informatie op www.kender-thijssen.nl.

Meer informatie
Marcommit PR
Joyce Roelofs
[email protected]
035-58 22 730

Trefwoorden: Innbus, Innovatie, Raad Van Advies,