ISO milieucertificering voor Kender Thijssen

ISO milieucertificering voor Kender Thijssen van Kender Thijssen

Door: Kender Thijssen  27-04-2007

Invoering milieubeleid onderstreept maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veenendaal, 26 april 2007
– De directie van Kender Thijssen heeft het ISO 14001 milieucertificaat van TNO in ontvangst genomen. Hiermee behoort Kender Thijssen tot één van de weinige ICT-bedrijven in Nederland die de ISO milieucertificering voor hun bedrijfsvoering hebben bemachtigd.

Het milieubeleid van Kender Thijssen is er op gericht de milieuprestaties van het bedrijf op een maatschappelijk verantwoord peil te brengen en te handhaven. Hiervoor zijn doel – en taakstellingen vastgesteld. Daarnaast heeft Kender Thijssen het milieubeleid nader inhoud gegeven door werkprocedures, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen in een zorgsysteem en door adequate voorzieningen te treffen. Elk jaar zal door middel van audits gecontroleerd worden of het systeem goed functioneert. Zonodig worden corrigerende maatregelen genomen. Naast ISO 14001 voldoet Kender Thijssen tevens aan de kwaliteitsnorm ISO 9001.

Voor Kender Thijssen zijn energieverbruik via vervoersmanagement en afvalbehandeling van ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur de belangrijkste gebieden waarop milieuvoordelen behaald kunnen worden. Het bedrijf heeft een speciaal beleid voor rijgedrag en brandstofgebruik opgesteld dat het energieverbruik van onder andere de leaseauto’s moet verminderen. Daarnaast wordt het logistieke proces van leveringen en producten zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd door deze efficiënt te plannen en ook hier volgens het vervoersbeleid te werken.

Bij de afvalbehandeling van ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur worden pc’s op milieuverantwoordelijke wijze hergebruikt, dan wel gescheiden en door een erkende afvalverwerker verzameld en gerecycled. Dit proces is buiten milieuvriendelijk tevens in overeenstemming met de WEEE, de Europese regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparatuur. Daarnaast heeft Kender Thijssen maatregelen getroffen voor het naleven van de RoHS: de Europese wetgeving op het gebied van gebruik van schadelijke stoffen.

Johan Muit, Commercieel Directeur van Kender Thijssen: “Kender Thijssen is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden en de wettelijke verplichtingen die gelden ten aanzien van het milieu. Door een milieumanagementsysteem in onze organisatie te implementeren willen we deze verantwoordelijkheid onderstrepen. Met de certificering voldoen we aan de relevante wetgeving op milieugebied, maar daarnaast voeren we ook een actief beleid om bewust met het milieu om te gaan.”

---------
Noot voor de redactie
Bijgesloten een hoge resolutie foto van de uitreiking van het certificaat.

Over Kender Thijssen
Kender Thijssen is al ruim 25 jaar een betrouwbare leverancier van ICT oplossingen. Naast een breed spectrum van ICT producten levert Kender Thijssen diensten op het gebied van computerverhuur, onderhoud, beheer, consultancy, implementaties en reparaties. Kender Thijssen helpt middelgrote en grote organisaties beter presteren door het slim toepassen van informatie- en communicatietechnologie en door de continuïteit hiervan te waarborgen. Over het boekjaar 2006 realiseerde Kender Thijssen een omzet van € 65,7 miljoen. Meer informatie op www.kender-thijssen.nl.

Meer informatie
Marcommit PR
Joyce Roelofs
kenderthijssen@marcommit.nl  
035-58 22 730