Care4

Door: Nedercare  15-03-2011
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Zorgtraject, Patientvolgsysteem

 Care4 is een geavanceerd softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor zorg- en/of hulpverlenende organisaties. Care4 biedt hen ondersteuning bij de dagelijkse bedrijfsvoering:

  • - Meetbaar maken van de kwaliteit van geleverde zorg;
  • - inzicht in- en grip op geplande en gerealiseerde zorg en tijdbesteding;
  • - tijdig en juist verantwoorden van geleverde prestaties aan cliënten, verwanten en financiers.


Care4 biedt:
- Goed en ‘laagdrempelig’ gereedschap voor zorgverleners. Per slot van rekening is automatisering een hulpmiddel en geen doel op zich;
- een significante bijdrage bij het voldoen aan wet- en/of regelgeving. Het continu wijzigen van wet- en/of regelgeving is een gegeven, waar NederCare proactief mee omgaat.
- maximale ondernemersvrijheid: Care4 volgt uw bedrijfsvoering; en niet andersom. Als zorgondernemer wilt u tijdig anticiperen op veranderingen en daarbij niet gehinderd worden.


 

Trefwoorden: Gezondheidszorg, Patientvolgsysteem, Patiëntvolgsysteem, Zorgtraject,