EPD Care4 foutloos bij DBBC audit Ministerie van Justitie

EPD Care4 foutloos bij DBBC audit Ministerie van Justitie van Nedercare

Door: Nedercare  20-03-2009
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Registratiesysteem, Epd

Veenendaal, 20 maart 2009 - In het kader van de invoering Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties (DBBC), heeft Ministerie van Justitie een audit laten uitvoeren op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Care4 van zorgautomatiseerder NederCare. Na eerdere audits van Ministerie van VWS voor de reguliere GGZ, heeft NederCare voor de derde maal een foutloze score behaald.

 

In het nieuwe stelsel van Forensische Zorg in een Strafrechtelijk kader vormt de DBBC-systematiek de basis voor de financiering van de geleverde zorg en beveiliging. De DBBC systematiek sluit aan op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) uit de reguliere GGZ, om zo door gelijke taal de gewenste verbetering van doorstroom en uitstroom naar de reguliere GGZ eenvoudiger te realiseren.

 

Per 1 januari 2008 zijn vele zorgaanbieders gestart met de registratie volgens de DB(B)C systematiek. De zorgaanbieders die nog niet gestart zijn met de registratie, zullen deze met terugwerkende kracht dienen uit te voeren. Het streven is om vanaf 1 januari 2009 de Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader op basis van DB(B)C’s te financieren.

 

De audit dient er toe om landelijk inzichtelijk te krijgen welke informatiesystemen aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving. NederCare is in ieder geval er in geslaagd om Care4 volledig te laten voldoen aan de productstructuur en het foutloos toepassen van alle validatieregels.

 

NederCare

NederCare ontwikkelt software voor de zorgsector, met als doel zorg- en/of hulpverlenende organisaties optimaal te ondersteunen in hun bedrijfsvoering: Handige hulpmiddelen voor hulpverleners, simpel en correct voldoen aan externe verplichtingen, permanent grip en sturend vermogen en ongehinderd keuzes kunnen maken in een veranderende wereld. Mede dankzij hoge betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkeling van oplossingen, waarborgt NederCare continuïteit in verbeteringen en snelle aansluiting op nieuwe (markt)ontwikkelingen. Het bedrijf, gevestigd in Veenendaal, is opgericht in 1995. Het aantal klanten in de sectoren Jeugdzorg, GZ, GGZ en Speciaal Onderwijs bedraagt intussen meer dan 90.

Trefwoorden: Ecd, Elektronisch Cliënten Dossier, Elektronisch Patiënten Dossier, Epd, Gezondheidszorg, Patientvolgsysteem, Patiëntvolgsysteem, Registratiesysteem, Zorgtraject,