NederCare met zorg voor Unal Zorg

NederCare met zorg voor Unal Zorg van Nedercare

Door: Nedercare  20-03-2008

Unal Zorg heeft deze week de opdracht gegeven aan NederCare voor de levering van zorginformatiesysteem Care4. Unal Zorg biedt opvang, zorg en begeleiding aan verstandelijk gehandicapte jongeren tot 30 jaar. Met Care4 wil men professionaliteit en kwaliteit van haar organisatie op een hoog niveau houden.

Unal Zorg
Unal Zorg richt zich op de opvang en begeleiding van gehandicapte jongeren tot 30 jaar en hun naasten van verschillende culturele achtergronden. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte aan opvang en begeleiding die rekening houdt met de eigen cultuur belangrijk is en tot eind 2005 een leemte binnen Amsterdam. Directeur Aysel Disbudak van Unal Zorg is binnen Amsterdam een bekende in de zorg en ervaringsdeskundige. Zij heeft jarenlang in verschillende organisaties en met een grote hoeveelheid aan projecten de integratie van deze groep gehandicapten bevordert. Sinds 2006 onderneemt zij zelf de zorg voor deze groep.

NederCare
NederCare ontwikkelt automatiseringsoplossingen voor de zorgsector, met als doel zorg- en/of hulpverlenende organisaties optimaal te ondersteunen in hun bedrijfsvoering: Handige hulpmiddelen voor hulpverleners, simpel en correct voldoen aan externe verplichtingen, permanent grip en sturend vermogen en ongehinderd keuzes kunnen maken in een veranderende wereld. Mede dankzij hoge betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkeling van oplossingen, waarborgt NederCare continuïteit in verbeteringen en snelle aansluiting op nieuwe (markt)ontwikkelingen. Het bedrijf, gevestigd in Veenendaal, is opgericht in 1995. Het aantal klanten in de sectoren Jeugdzorg, GZ, GGZ en Speciaal Onderwijs bedraagt intussen meer dan 80.

Voor meer informatie
Unal Zorg BV
Jos Krul, Kwaliteitsfunctionaris
T: 020 447 0518
E: [email protected]

NederCare B.V.
Michell Ipskamp, Sales Manager
T: 0318 500 449
E: [email protected]