NSDSK kiest Care4, het ECD van NederCare

NSDSK kiest Care4, het ECD van NederCare van Nedercare

Door: Nedercare  15-03-2011
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Registratiesysteem, Epd

Amsterdam, 15 maart 2011

De NSDSK specialist voor taal en gehoor heeft na een gedegen selectietraject gekozen voor Care4, het Elektronisch Cliënten Dossier van automatiseerder NederCare.

De NSDSK voorziet de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals verandering van financieringssystematiek en een groeiprognose van 20% tot 50% in de zorg en begeleiding van kinderen met communicatieve en auditieve problemen. Deze groei gaat wel gepaard met steeds meer kwalitatieve afwegingen door zorgverzekeraars bij het inkopen van de zorg. Het zichtbaar maken van de kwaliteit, continuïteit, omvang en beschikbaarheid van de zorg is daarbij randvoorwaardelijk.

Mede om deze reden investeert de NSDSK in verbetering van procesbeheersing. Met Care4 krijgt de NSDSK straks beter en meer inzicht in de effecten van geleverde zorg. Tevens levert Care4 een verbetering voor professionals bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om begin 2012 het nieuwe ECD volledig in gebruik te nemen.

NSDSK specialist voor taal en gehoor

De NSDSK is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert voor vooral jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun ouders.

De kernfuncties van de NSDSK zijn: Identificeren (vroeg opsporen) van kinderen met problemen met horen en/of spreken;  diagnosticeren (van ernstige spraak/taalmoeilijkheden, doofheid of slechthorendheid);  bieden en ontwikkelen van zorg en innoveren en verbeteren.

Het werkgebied van de NSDSK beslaat voor het audiologisch centrum de provincie Noord-Holland, terwijl het werkgebied van de afdeling Gezinsbegeleiding heel Noordwest Nederland omvat. De afdelingen Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen en Onderzoek & Ontwikkeling bestrijken het hele land.

NederCare

NederCare is een softwarehuis dat zich richt op het bouwen, implementeren en onderhouden van software voor de zorgsector. Met hun pakket Care4 ondersteunen zij zorg- en/of hulpverlenende organisaties in hun bedrijfsvoering: handige hulpmiddelen voor hulpverleners, simpel en correct voldoen aan externe verplichtingen, permanent grip en sturend vermogen en ongehinderd keuzes kunnen maken in een veranderende wereld. Mede dankzij hoge betrokkenheid van gebruikers bij de ontwikkeling van oplossingen, waarborgt NederCare continuïteit in verbeteringen en snelle aansluiting op nieuwe (markt)ontwikkelingen. Het bedrijf, gevestigd in Veenendaal, is opgericht in 1995. Het aantal klanten in de sectoren Jeugdzorg, GZ, GGZ en Speciaal Onderwijs bedraagt intussen meer dan 90.

Trefwoorden: Ecd, Elektronisch Cliënten Dossier, Elektronisch Patiënten Dossier, Epd, Gezondheidszorg, Patientvolgsysteem, Patiëntvolgsysteem, Registratiesysteem, Zorgtraject,