Jan van Galen interim-directeur bij Besturenraad

Door: Besturenraad  12-01-2007

De Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs, heeft met ingang van 8 januari
Jan van Galen benoemd als interim-directeur. Van Galen heeft brede ervaring in tal van bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook in de onderwijssector heeft hij projecten begeleid. De Besturenraad heeft met hem een interim-directeur van gewicht in huis. Met zijn bestuurlijke en managementervaring zal hij de Besturenraad begeleiden naar een meer marktgerichte organisatie met een adequate en sterke belangenbehartiging voor zijn leden.

Als interim-directeur vertegenwoordigt Jan van Galen de Besturenraad in de discussie en opinievorming van het (christelijk) onderwijs. Hij participeert in verschillende gremia en onderhoudt contacten met andere organisaties en instellingen. Jan van Galen geeft leiding aan het bureau van de Besturenraad. Hij ziet toe op het imago en de kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Hij geeft leiding aan de implementatie van de zes strategische doelen van de Besturenraad: identiteitsvorming, moreel leiderschap, kennis en innovatie, sectorale binding, innovatie-arrangementen en dienstverlening op maat.

Zijn CV vermeldt als opdrachtgevers onder andere: Motheo College, Bloemfontein Zuid-Afrika (implementatie lumpsum door andere wetgeving), Ministerie OCW, Nieuw Zorg Beheer b.v. (financiële en operationele realisering van ‘Zorgwacht’, ondernemingen ten behoeve van basisgezondheidszorg en WMO-activiteiten in achterstandswijken). Van Galen was lid van het College van Bestuur van ROC Albeda Rotterdam.